مقاله “زمینه هاى استفاده از GIS در برنامه ریزى و مدیریت شهرى”

برنامه ریزى و مدیریت فضاهاى شهرى نیازمند اطلاعات دقیق فضایى در زمان هاى متوالى از طرح تغییرات کاربرى هاى اراضى شهرى است. پایش این تغییرات براى برنامه ریزان و تصمیم گیران اطلاعات مورد نیاز را درباره وضعیت فعلى توسعه و تغییرات رخ داده، نمایان مى سازد و GIS ابزار اساسى جهت تجزیه و تحلیل علمى این تغییرات و داده هاى پوشش سطح زمین بوده که زمینه مدیریت مورد نیاز را فراهم مى کند.

بنابراین، تحقیق حاضر به بررسى زمینه هاى کاربرد این ابزار توین دربرنامه ریزى و مدیریت شهرى پرداخته است. مدیریت مکانى و زمانى جمعیت و به دنبال آن خدمات بهینه به جامعه شهرى ، مسیریابى بهینه و مدیریت شبکه ترانزیت جاده اى، سازماندهى سیستم حمل و نقل و کنترل هوشمند ترافیک، مدیریت بحران جهت پیش گیرى حداکثر از خسارات ناشى از حوادث طبیعى، تهیه نقشه هاى پارک هاو فضاى سبز شهرى و همچنین نقشه هایى جهت تعیین مناطقى با اولویت بالا براى ایستگاه هاى اضطرارى، تعیین مناطق امن و پر خطر ازلحاظ میزان جرم و جنایت، بهترین مکان براى دفن زباله هاى شهرى، مکان یابى اقتصادى و در نهایت امایش فضاها و المان هاى شهرى، از جمله قابلیت هاى سامانه اطلاعات جغرافیایى میباشد. بناراین، با کاربرد GIS مى توان ضمن بالا بردن سرعت و سهولت مطالعات شهرى مانند سیر تحول شهر، عمران و توسعه ى پیشنهادى مورد نظر و مدل سازى توسعه آتى را براى برنامه ریزى شهرى آنالیز نمود و جاى شکى نیست که در قرن حاضر طراحى و برنامه ریزى شهرى بدون استفاده از این ابزار قدمى بر نخواهد داشت.

عنوان مقاله: زمینه هاى استفاده از GIS در برنامه ریزى و مدیریت شهرى

کلمات کلیدى: سامانه اطلاعات جغرافیایى (GIS) ، برنامه ریزى شهرى ، مدیریت مکانى

نویسندگان: رضا تمرتاش، محمدرضا طاطیان، مایسا اسکندرنژاد، آذین قربانى

ارائه شده در: اولین همایش GIS شهری- 1386

رمز: gistech.ir

دانلود “GIS-161” GIS-161.rar – Downloaded 1322 times – 287 KB

Интернет-магазин, совмещенный со складом &#8211, 2490 грн, Студия Topodin, Отмечу, что если Вы ориентируетесь больше на Яндекс, то это не значит, что Google Ваш сайт вовсе не заметит

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *