کاربرد تلفیقی GIS و AHP در شناسایی بافت فرسوده – بخش سوم

۴- مواد و روش ها

۱-۴- محدوده مورد مطالعه:

محدوده مورد مطالعه در این پژوهش منطقه ۷ اصفهان می باشد که در شمال شهر اصفهان قراردارد (در شهر اصفهان بر خلاف سایر شهرها، شمال شهر اصطلاحا پائین شهر و جنوب شهر اصطلاحا بالا شهر تعبیر می شود). این منطقه درگذشته منطقه محرومی بوده است اما پروژه‌های انبوه‌سازی و آپارتمان سازی ، پارک و احداث خیابان‌ها رشد قابل توجهی در منطقه دربرداشته و امروزه این منطقه تقریبا یک منطقه برخوردار و مستقل به حساب می آید که در جهت کسب درآمد و انجام هزینه‌های گوناگون این منطقه توانسته است روی پای خود بایستد. این منطقه دارای۱۲ محله بوده و بر اساس آمارنامه سال ۱۶۶٫۵۶۸ جمعیت این منطقه ۵۶۸/۱۶۶ نفر و تعداد خانوار آن ۳۴۲۷۶ خانوار می باشد.مساحت این منطقه ۱۳۹۲ هکتار می باشد که ۷۱/۲۵۵ هکتار از آن در بافت فرسوده قرار دارد و تراکم ناخالص جمعیتی این منطقه ۱۱۹ نفر در هکتار می باشد. (آمارنامه اصفهان)

01 thumb3 کاربرد تلفیقی GIS و AHP در شناسایی بافت فرسوده   بخش سوم

میزان تراکم ناخالص جمعیتی در منطقه ۷ به تفکیک محلات (نفر در هکتار)

02 thumb2 کاربرد تلفیقی GIS و AHP در شناسایی بافت فرسوده   بخش سوم

منبع: آمارنامه اصفهان- درگاه الکترونیکی شهرداری اصفهان

بنا به آنچه که در جدول بالا از نظر گذشت:

  • پر تراکم ترین محله ی منطقه ۷ اصفهان، محله ی شاهد با ۲۲۲ نفر در هکتار می باشد.
  • کم تراکم ترین محله ی منطقه ۷ ، محله ی فدک با ۲۷ نفر در هکتار می باشد.
  • وسیع ترین محله ی منطقه ۷ به لحاظ سطح، محله ی فدک با ۲۷۸ هکتار مساحت می باشد.
  • کم وسعت ترین محله ی منطقه ۷ اصفهان ، محله ی باب الدشت با ۲۷ هکتار مساحت می باشد.

با توجه به اینکه حجم جمعیت و اندازه ی مساحت هر محدوده ی مکانی به هم مرتبط بوده و به ازاء افزایش حجم جمعیت یک محدوده بالطبع سطوح بیشتری نیز مورد نیاز است ، لذا وجود توازن و تعادل بین سهم جمعیتی و سهم مساحت مناطق مختلف شهری می تواند به کاهش مشکلات شهری و محلی (از جمله ترافیک، تراکم ، آلودگی و…) و افزایش آسایش و رفاه شهروندان کمک نماید. بنا به آنچه که از نظر گذشت،در منطقه ی ۷ اصفهان عدم توازن بین سطح و جمعیت دیده می شود، به همین دلیل مشکلات شهری از جمله تراکم و ترافیک در این منطقه به وضوح به چشم می آید.

از سوی دیگر با نگاهی به آمار ارائه شده در می یابیم که، ۱۵/۴۸% از املاک موجود در منطقه ۷ اصفهان زیر ۱۰۰ متر مربع مساحت دارند. بنا به همین آمار ۶۰/۴۴% از املاک موجود در این منطقه متراژی بین ۱۰۱- ۲۰۰ متر مربع و ۱۱/۶% از املاک موجود در این منطقه متراژی بین ۲۰۱- ۳۰۰ متر مربع دارند و تنها ۱۴/۱% از املاک موجود در منطقه ۷ اصفهان بیش از ۳۰۰ متر مربع مساحت دارند، در نتیجه غالب بافت منطقه هفت اصفهان از نوع بافت ریزدانه به حساب می آید. در نقشه زیر محدوده بافت فرسوده منطقه هفت اصفهان از نظر می گذرد.

03 thumb2 کاربرد تلفیقی GIS و AHP در شناسایی بافت فرسوده   بخش سوم

محدوده بافت فرسوده منطقه ۷ اصفهان

منبع: درگاه الکترونیکی سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری اصفهان

۲-۴- روش مطالعه:

هدف اصلی این تحقیق، شناسایی و اولویت بندی بافت فرسوده  منطقه ۷ اصفهان به منظور احیاء و نوسازی ، می باشد که به منظور تقویت پایه ها و مبانی نظری ، بررسی های لازم از طریق مطالعه اسناد و مدارک مرتبط صورت گرفته است. در این پژوهش و به منظور شناسایی و اولویت بندی بافت فرسوده ی منطقه ۷ اصفهان به منظور احیاء و نوسازی ، طبق استاندارد کشور معیارهایی چون ریزدانگی،نفوذ ناپذیری و ناپایداری در نظر گرفته شده که برای هریک از این معیارها، زیر معیارهایی لحاظ شده است که به منظور دستیابی به اطلاعات مورد نظر در رابطه با هرکدام از این زیر معیارها، به بانک اطلاعاتی شهرداری منطقه هفت اصفهان رجوع شده است. جهت انجام تحلیل های مورد نیاز نیز از مدل فرایند تحلیل سلسله مراتبی (A.H.P) ، استفاده شده و به منظور استخراج نتایج نهایی نیز از تلفیق مدل فرایند تحلیل سلسله مراتبی و سیستم اطلاعات جغرافیایی استفاده شده است.

نویسنده: امیر سویزی (کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری و منطقه ای)، مقاله ” شناسایی نواحی اولویت دار بافت فرسوده منطقه ۷ اصفهان به منظور احیاء و نوسازی، کاربرد تلفیقی سیستم اطلاعات جغرافیایی (G.I.S) و مدل فرآیند تحلیل سلسله مراتبی(A.H.P) – نمونه عملی چگونگی انجام تحلیل مطلوبیت در نرم افزار ArcGIS

Мы идем в ногу со временем и постоянно совершенствуем все предоставляемые услуги, Студия Topodin, Поэтому в штате компании должны быть сотрудники, тщательно следящие за использованием онлайн-консультанта

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *