نقش GIS در بهبود خدمات رسانی به مشترکین برق – بخش اول

چکیده

مهمترین ابزار جهت مدیریت کارآمد در هر زمینه ای وجود اطلاعات می باشد . وجود اطلاعات و در دسترس بودن آنها به خصوص در سازمان هایی که با حجم عظیم داده ها مواجه می باشند امری لازم و ضروری است . در این میان سیستم هاای اطلاعات مکانی – GIS – جهت مدیریت اطلاعاتی که دارای ماهیت مکانی و توصیفی هستند پا به عرصه می گذارد. در شرکت توزیع برق نیز با توجه به تعداد انبوه تجهیزات و مکان محور بودن آن ها، GIS با فراهم نمودن امکان ذخیره سازی و نمایش کلیه اطلاعات مکان مرجع مورد نیاز شرکت های توزیع ، مدیران این مجموعه را قادر می سازد تا به صورت بهینه و سیستماتیک ، مجموعه فعالیت ها و طرح های مرتبط با آن شرکت را سازماندهی کنند. در این مقاله سعی شده است تا حد امکان به اهمیت و نیاز GIS در شرکت توزیع برق در راستای افزایش رضایت مشترکین و ارتقای سطح کیفی خدمات رسانی به آنان پرداخته شود.

کلمات کلیدی: GIS ، شرکت توزیع برق، مشترکین.

مقدمه

شرکت توزیع برق به عنوان حلقه اصلی ارتباطی بین صنعت برق و مردم، از یک سو در میزان رضایتمندی مشترکان و تلاش برای افزایش سطح کیفیت خدمات ارائه شده به مشترکین موثر بوده و از سوی دیگر نقطه تماس اقتصادی صانعت برق با مشترکین می باشد. شرکت های توزیع برق وظیفه بهره برداری و توسعه شبکه فشار متوسط و فشار ضعیف برق را به منظور افزایش بازدهی و بهره وری از تاسیسات توزیع نیروی برق و تامین نیاز مشترکین ، بر عهده دارند.افزایش جمعیت شهرها و تقاضای روزافزون صنعت برق در بخش های خانگی ، صنعتی ،کشاورزی و سایر مصارف ، شرکت های توزیع را به وجود اطلاعات دقیق و بهنگام از وضعیت شبکه فشار متوسط و فشار ضعیف برق در یک پایگاه داده جامع مکان محور به همراه تجزیه و تحلیل های مرتبط ، نیازمند می سازد.

سیستم های اطلاعات جفرافیایی – GIS – به عنوان علم و فن آوری اخذ و مدیریت بهینه اطلاعات مکان مرجع ، جهت حمایت از تصمیم گیری های کارآمد ، مجموعه ای سازمان یافته از سخت افزار، نرم افزار ، داده های مکان مرجع ، الگوریتم ها و متخصصین را تشکیل می دهند که به اخذ ، ذخیره سازی ، بازیابی ، بهنگام رسانی ، پردازش ، تلفیق و تبادل اطلاعات مکان مرجع می پردازند.

در شرکت توریع برق نیز با توجه به ماهیت خطوط و شبکه های توزیع برق ، گستردگی جفرافیایی عوارض شبکه فشار متوسط و فشار ضعیف و ارتباط با سایر عاوارض و شرایط جغرافیایی و اقلیمی ، استفاده و بکارگیری سیستم اطلاعات جغرافیایی می تواند در مدیریت و برنامه ریزی ، بهره برداری، سرویس ، نگهداری و توسعه شبکه توزیع برق نقش موثری را ایفا نماید. ضمن اینکه GIS قادر است به عنوان بک بانک اطلاعاتی مطمئن و کارآمد ، اطلاعات صحیح و بهنگام شبکه توزیع برق را در زمان و مکان مناسب ذخیره و نتایج به دست امده از پردازش آنها را تحت بهترین شرایط استاندارد نگهداری کرده و در زمینه های مختلف برنامه ریزی ، طراحی و توسعه ، امور بهره برداری و … در اختیار کاربران قرار دهد. در ادامه برخی از قابلیت های مختلف GIS در راستای افزایش رضایت و بهبود خدمات رسانی به مشترکین شرکت توزیع برق بیان می گردد.

پرسش و پاسخ در GIS

قدرت تجزیه و تحلیل و گزارشگیری، از جمله مهمترین ویژگی های اصلی سیستم های GIS به شمار می رود. در یک سیستم GIS کاربر می تواند با تعیین شرایط محدود شده ای پاسخ های متناسب با درخواست خود را از سیستم دریافت نماید. فراهم آوردن امکانات متنوع پرسش و پاسخ در محیط های GIS ، از جمله دلایل مطرح شدن این سیستم ها به عنوان سیستم های حامی تصمیم گیری می باشد. کاربران می توانند متناسب با شرایط تعیین شده پاسخ هایی در قالب نمایش های مکانی ، جداول توصیفی ، نمودارها و چارت های آماری و …. از سیستم دریافت دارند. در اداماه نمونه هایی از کاربرد پرسش و پاسخ در GIS ذکر می گردد.

  • نمایش مکان عارضه بر اساس اطلاعات توصیفی . شکل 1نمونه ای از نمایش اطلاعات مکانی مشترکین بر اساس اطلاعات توصیفی مورد نظر را نمایش می دهد.

01

شکل 1انتخاب عارضه مشترکین فشار ضعیف بر اساس اطلاعات توصیفی)نقطه های آبی رنگ(.

  • نمایش اطلاعات توصیفی مکان های انتخاب شده. شکل 2نمایش اطلاعات توصیفی چند مشترک انتخاب شده را نمایش می دهد.

02

شکل 2انتخاب عارضه مشترکین فشار ضعیف بر اساس اطلاعات توصیفی)نقطه های آبی رنگ(.

  • طبقه بندی و رنگ بندی نمودن لایه بر اساس اطلاعات توصیفی یک فیلد، تا بتوان پراکندگی لایه بار اساس اطلاعات توصیفی فیلد مورد نظر را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد . شکل 3 طبقه بندی مشترکین را بار اساس مقدار ولتاژ دریافتی نمایش می دهد.

03

شکل 3 نمایش پراکندگی مشترکین بر اساس ولتاژ دریافتی.

  • تعیین مسیر تغذیه .شکل 4مسیر تغذیه مشترک نشان داده شده با مربع سبز را با رنگ آبی نشان می دهد. همانطور که مشاهده می شود، مشترک از پست توزیع خیابان یاسمن، فیدر 9 جنوب و پست فوق توزیع جنوب تغذیه می نماید.

04

شکل 4 نمایش مسیر های تغذیه بالادست مشترک

  • امکان تهیه و نمایش مکانی نقشه های چگالی بار. با توجه به وضعیت الکتریکی شبکه و موقعیت مکانی مشترکین دیماندی و غیر دیماندی ، میزان پراکندگی و تراکم بار در زمان های مختلف با استفاده از طیف های رنگی مختلفی قابل تشخیص می باشند
  • و …

نویسنده: نعیمه رضائی صدرآبادی ، یحیی جعفری خواه

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *