GIS و کاربردهای آن در صنعت برق و گاز – بخش سوم

در این قسمت از مقاله مراحل و چگونگی انجام پروژه برای دو مورد از کاربردهای GIS در صنعت برق شرح داده می شود.

مراحل انجام پروژه

گام اول: تعیین اهداف

اولین مرحله فرآیند تعیین اهداف تحلیل است . در این مرحله باید به پرسش های زیر زمانی که اهداف مورد نظر تعریف می شوند توجه کرد:

 • مساله ای که باید حل شود چیست؟ این مساله در حال حاضر چگونه حل شده است؟ چه راههای جایگزینی برای حل این مساله با استفاده از GIS وجود دارد؟

 • محصول نهایی پروژه – گزارش ، نقشه های مقدماتی و نقشه های قابل ارائه چیست؟
 • مخاطبان مورد نظر این محصولات چه کسانی هستند؟ عموم مردم ، تکنسین ها ، برنامه ریزان با مقامات؟
 • آیا داده ها برای دیگر مقاصد هم استفاده می شوند؟ مقتضیات آنها چیست؟

این مرحله بسیار مهم است . زیرا سوالات، گسترده پروژه را چنان که باید انجام شود معین می کند.

گام دوم : ایجاد پایگاه داده پروژه

دومین مرحله ایجاد پایگاه داده پروژه است . ایجاد پایگاه داده پروژه فرآیندی سه مرحله ای است . مراحل آن عبارت است از طراحی پایگاه داده ، گردآوری و خودکار کردن داده ها برای پایگاه داده و مدیریت پایگاه داده.

طراحی پایگاه داده موارد زیر را در بر می گیرد:

 • تشخیص داده های فضایی که نیاز می باشد تاشرایط تحلیل براساس آن بنا شود.
 • تعیین مشخصات عارضه مورد درخواست
 • تنظیم مرزهای محدوده مطالعه و انتخاب سیستممختصات مورد استفاده

خودکار کردن داده مستلزم رقومی کردن یا تبدیل داده ها از سیستمها و فرمتهای دیگر به فرمت قابل استفاده است به نحوی که داده ها تشخیص داده شود و خطاها اصلاح گردد . مدیریت پایگاه داده متضمن تعیین سیستم مختصات و اتصال لایه های همجوار است . ایجاد پایگاه داده پروژه بخش حساس و در عین حال زمان بر پروژه است . میزان کامل بودن و صحت داده هایی که استفاده می شود ، میزان دقت نتابج را تعیین می کند.

گام سوم : تحلیل داده ها

سومین مرحله تحلیل داده ها است . تحلیل داده ها در GIS از تولید اسده نقشه تا ایجاد مدلهای فضایی پیچیده را د بر می گیرد یک مدل بازنمایی واقعیت به کار رفته در یک فرآیند شبیه سازی شده ، پیش بینی یک نتیجه یا تحلیل یک مساله است . یک مدل فضایی مستلزم ب ه کارگیری یک یا تعداد بیشتری از سه دسته عملگرهای GIS در برخی از داده ها است.

این عملگرها عبارتند از:

 • عملگرهای هندسی شامل Generating buffe  و … Calculating distance
 • عملگرهای مد ل سازی سازگاری شامل Overlay dataset برای یافتن جاهایی که مقادیر سازگار قراردارند.
 • عملگرهای مد لسازی همجواری شامل Redistricting Allocating،Pathfinding

به وسیله GIS می توان تحلیل هایی انجام داد که انجام آن به شیوه دستی غیر ممکن است یا مستلزم صرف زمان بسیار زیادی است.

گام چهارم: ارائه نتایج

چهارمین مرحله ارائه نتایج تحلیل هاست محصول نهایی باید به نحو موثری یافته های تحلیل را در اختیار مخاطبان قرار دهد در اغلب موارد نتایج یک تحلیل GIS به بهترین وجه روی نقشه قابل نمایش است . نمودارها و گزارش داده های انتخاب شده دوروش دیگر ارائه نتایج است.

نمونه پروژه انجام شده در بخش حوادث:

اقلام اطلاعاتی موجود

 • شبکه راه ها به صورت عوارض خطی
 • محل قرارگیری ستون های برق به صورت عوارض نقط های
 • محل قرارگیری به صورت عوارض نقطه ای

هدف:

هدف از اجرای این پروژه این می باشد که در صورت بروز حادثه برای یکی از ستون های برق بتوان از طریق تحلیل های GIS ستون آسیب دیده را مشخص کرد و نزدیک ترین شهر را برای اعزام افراد به منظور ترمیم آن ستون مشخص کرد.

داده های توصیفی در مورد نیاز موجود

اطلاعات توصیفی شبکه راه ها:

طول، زمان طی کردن، سرعت و…

اطلاعات توصیفی ستون های برق

شماره، آدرس، میزان ولتاژ، و …

اطلاعات توصیفی شهرها

نام، آدرس، و …

نویسنده: حمید رضا شهروی

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *