کاربرد تلفیقی GIS و AHP در شناسایی بافت فرسوده – بخش هفتم

5- نتایج تحقیق و تحلیل یافته ها (ادامه)

ج: مرحله ی Weighting(تعیین ضریب اهمیت معیارها)

در این مرحله با استفاده از مدل A.H.P معیارها را وزن دهی نموده و وزن هر معیار را بدست می آوریم، برای اینکار و به منظور تعیین ضریب اهمیت معیارها نسبت به یکدیگر از جدول “توماس ساعتی” استفاده می نمائیم.

19-1

A: وسعت املاک

 B: قدمت املاک

 C: دوام

 D: میزان فرسودگی

19-2

19-3

19-4

19-5

19-6

6.327913 =(2.114742+3.350368+0.643458+0.219345)

0.03466=6.327913/0.219345

19-7

نویسنده: امیر سویزی (کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری و منطقه ای)، مقاله ” شناسایی نواحی اولویت دار بافت فرسوده منطقه 7 اصفهان به منظور احیاء و نوسازی، کاربرد تلفیقی سیستم اطلاعات جغرافیایی (G.I.S) و مدل فرآیند تحلیل سلسله مراتبی(A.H.P) – نمونه عملی چگونگی انجام تحلیل مطلوبیت در نرم افزار ArcGIS

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *