اجزاء و کاربردهای زیرساخت اطلاعات مکانی (SDI)

کاربردهای SDI

SDI  دارای توانایی تسهیل در اجرای فعالیت های مختلف در یک جامعه است . دامنه این فعالیت ها بسیار وسیع بوده و در واقع ،شامل تمامی امور مرتبط با مدیریت ، برنامه ریزی و سازندگی در یک جامعه مانند شهر ، استان یا کشور می شود . در این راستا ،استفاده از SDI ، باعث تسهیل در روند تصمیم گیری در کاربردها و فعالیت های متنوعی شامل موارد زیر می گردد:

 • مدیریت شهری و منطقه ای
 •  مدیریت بحران
 • آمایش سرزمین
 • مدیریت منابع
 • مدیریت زمین و املاک و کاداستر
 • مدیریت منابع اب و دریایی
 • محیط زیست
 • دفاع و امنیت
 • آمار و برنامه ریزی
 • بهداشت و درمان
 • برنامه ریزی اجتماعی
 • حمل و نقل
 • کشاورزی
 • معادن

 اجزای SDI

اجزای SDI شامل داده ها و اطلاعات پایه ، نیروی انسانی ( تولید کننده ها واستفاده کننده ها) ، قوانین و سیاستهای دسترسی به اطلاعات ، استاندارد های فنی و روشهای مختلف دسترسی بوده که هریک از اجزاء ، بسته به شرایط و امکانات موجود یک جامعه طراحی و ساخته می شوند . SDI دارای ماهیتی پویا بوده ، به نحوی که قابلیت انطباق با فناوری جدید و تطبیق با شرایط مختلف و متغیر در یک جامعه را مهیا می سازد .

sdi2

 

سلسله مراتب توسعه SDI

محیط SDI دارای خاصیت سلسله مراتبی (Hierarchy) بوده به این مفهوم که ارتباط بین سطوح یک جامعه (محلی، شهری و استانی) مختلف آن جهت تبادل اطلاعات و سرویسها در محیطهای مختلف ، فراهم می شود. موفقیت در ساخت و بکارگیری یک GIS و همچنین دقت خروجی تحلیل های آن مبتنی بر تامین داده های مناسب و دقت اطلاعات ورودی در آن GIS می باشد. لذا ساخت و بکارگیری یک GIS بر روی بستر SDI از ضریب اطمینان موفقیت بالاتری برخوردار می باشد. علاوه بر این خاصیت سلسله مراتبی SDI امکان استفاده از اطلاعات مکانی موجود در آن و تبادل آنها بین سطوح مختلف استان و GIS های آن را فراهم میکند GIS. با بهره گیری و استفاده از پایگاه های موجود و تعریف شده در بستر) SDI نقشه های توپوگرافی و لایه های اطلاعاتی شامل، آب، برق، گاز، عکسهای هوایی و اطلاعات دیگر) همراه با داده های توصیفی مربوط عوارض، امکان ایجاد یکپارچه پایگاه اطلاعات مکانی و توصیفی را فراهم می کند .

sdi3

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *