با GIS چه کارهایی می توانید بکنید؟ – بخش سوم

مدیران شهری ، با GIS مناطق تحت پوشش و مسیرهای خدمات رسانی را مشخص می نمایند.21 thumb1 با GIS چه كارهایی می توانید بكنید؟   بخش سوم

جمعیت شناسان ، روند تغییرات جمعیتی را در یک منطقه خاص پایش می کنند.22 thumb1 با GIS چه كارهایی می توانید بكنید؟   بخش سوم

 

متخصصین علوم زمین، مدلسازی های مختلف از سطح زمین را انجام می دهند.23 thumb1 با GIS چه كارهایی می توانید بكنید؟   بخش سوم

 

هواشناسان و متخصصین علوم جو، نقشه های هم دما از میزان متوسط دمای سالانه مطالعه می کنند.24 thumb1 با GIS چه كارهایی می توانید بكنید؟   بخش سوم

 

مهندسین علوم زیست محیطی آلودگی های حاصل از نفت را از سواحل دریاهای آزاد مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می دهند.25 thumb1 با GIS چه كارهایی می توانید بكنید؟   بخش سوم

 

امروزه ارتش از نقشه های GIS برای طرح ریزی پروازها و شناسایی محل های ریختن بمب استفاده می کند.26 thumb1 با GIS چه كارهایی می توانید بكنید؟   بخش سوم

 

با کمک محیط ها و تحلیل های سه بعدی به خوبی امکان دسترسی بهتر ذخایر و منابع نامرئی زمینی بوجود می آید.27 thumb1 با GIS چه كارهایی می توانید بكنید؟   بخش سوم

 

مدلسازی یکپارچه مدیریت منابع آب با استفاده از ابزارهای توانمند GIS امکانپذیر است.28 thumb با GIS چه كارهایی می توانید بكنید؟   بخش سوم

 

ساز و کار پیچیده آبهای زیرزمینی با استفاده از ابزارهای توانمند GIS مدلسازی می شود.29 thumb با GIS چه كارهایی می توانید بكنید؟   بخش سوم

 

امروزه، جستجوی مکانی در اقصی نقاط دنیا با استفاده از ابزارهای اینترنتی GIS در اختیار عموم قرار گرفته است.30 thumb با GIS چه كارهایی می توانید بكنید؟   بخش سوم

 

و

اداره ی پست جهت تهیه نقشه های شهری در محیط GIS و کد بندی آنها جهت ارائه سرویس دهی سریع تر خدمات

نیروی انتظامی جهت ساماندهی وضعیت ترافیک شهر و تعیین مکان های جرم خیز

اداره مخابرات جهت احداث خطوط جدید تلفن و مراکز مخابراتی جدید.

….

 

منبع: آشنایی با نرم افزار ArcGIS، ناهید نعمتی

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پرسش پاسخ پزشکی مرکز مشاوره اروميه