تابع Combine در جی ای اس (GIS)

Combine نوعی همپوشانی لایه های رستری است که چگونگی ترکیب لایه ها، خروجی را می سازد. در ساده ترین حالت تغییری در ماهیت ارزش سلولها بوجود نمی آورد و داده های مربوط به سلولهای ورودی را در لایه خروجی می آورد. جدول زیر دو لایه رستری را نشان می دهد که ارزش یک لایه بین صفر تا 10 است و لایه دیگر بین صفر و 20 است. پس از اجرای تابع Combine ، لایه رستری خروجی در حالتی تغییر نکرده و ترکیبی از دو لایه است و در نوع دیگر شامل ارزشهای تغییر یافته از هر دو لایه می باشد (جدول دوم) این تابع فقط روی اعداد صحیح اعمال می شود. اگر ورودی ها اعداد اعشاری داشته باشند به طور خودکار به اعداد صحیح تبدیل می شوند.اگر سلولی بدون داده باشد در خروجی نیز بدون داده خواهد بود.

 

13 1 thumb تابع Combine در جی ای اس (GIS) دو لایه رستری قبل از Combine

13 2 thumb تابع Combine در جی ای اس (GIS) لایه های رستری پس از اجرای دو نوع Combine

 

شکل زیر به طور گرافیکی اجرای تابع Combine را نشان می دهد. همانطور که در شکل ملاحظه می کنید در همه شرایط این تابع بر فیلد های مشترک اعمال می شود و فیلد های غیر مشترک به عنوان اطلاعات لایه ای در نتیجه ظاهر می شود.

 

 

14 thumb تابع Combine در جی ای اس (GIS) اجرای تابع Combine در لایه های رستری

 

منبع: کتاب “درآمدی بر سیستم های اطلاعات جغرافیایی”، انتشارات دانشگاه پیام نور

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پرسش پاسخ پزشکی مرکز مشاوره اروميه