تبدیل مدل های سه بعدی (۲- تین به رستر)

تبدیل مدل تین ( TIN ) به رستر

شبکه های نامنظم مثلثی را می توان از طریق درون یابی به رستر تبدیل نمود. مقدار ارتفاع هر سلول بر اساس زون ارتفاعی که مرکز سلول در آن قرار می گیرد، تعیین می شود و در درون یابی سلولها از مدلهای خطی یا همسایگی طبیعی استفاده می شود. در مدل درون یابی خطی، تین مسطح فرض می شود و مقدار ارتفاع هر سلول بر اساس مثلثی که مرکزسلول در داخل آن قرار گرفته، تعیین می شود. اما در درون یابی همسایگی طبیعی مدل ارتفاعی رستری هموارسازی بیشتری دارد زیرا مثلثهایی که با سلول مورد نظر رویهم قرار می گیرند، وزن دهی می شوند و میانگین وزنی آنها به عنوان ارتفاع مثلث در نظر گرفته می شود. فرمت دستور این تبدیل به شرح ذیل است.

TinRaster_٣d <in_tin> <out_raster> {FLOAT | INT} {LINEAR |NATURAL_NEIGHBORS} {OBSERVATIONS | CELLSIZE} {z_factor}

12

تبدیل مدل ارتفاعی تین ( TIN ) به رستر

همانطور که در فرمت دستور تبدیل ملاحظه می شود، در تبدیل تین به رستر می توان با انتخاب INT از اعداد صحیح برخوردار بود و همچنین با انتخاب OBSERVATIONS به جای اندازه پیکسل، میزان سلولهای رستر را تعیین نمود.

 

منبع: کتاب “درآمدی بر سیستم های اطلاعات جغرافیایی”، انتشارات دانشگاه پیام نور

1 نظر

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *