تجزیه و تحلیل اطلاعات مکانی

تجزیه و تحلیل اطلاعات مکانی توسط پرسش و پاسخ یا به اصطلاح گرفتن Query توسط نرم‌افزار انجام می‌شود. که انواع زیر را داراست:

–  پرسش مکانی: چه عوارضی با چه مختصاتی در یک مکان وجود دارد.

–  پرسش توضیحی: چه عوارضی توسط پرسش و پاسخ یا به اصطلاح گرفتن Query توسط نرم‌افزار انجام می‌شود. که انواع زیر را داراست:

–  پرسش مکانی: چه عوارضی با چه مختصاتی در یک مکان وجود دارد.

–  پرسش توضیحی: چه عوارضی با چه خصوصیات و ویژگیهایی در یک مکان وجود دارد.

–  پرسش ترکیبی: ترکیب مکان و اطلاعات توصیفی.

به این مفهوم که ابتدا یک پرسش مکانی مطرح می‌شود و مکانهای مورد نظر انتخاب می‌شوند و سپس خصوصیت خاصی از آنها مورد نظر قرار گرفته و از آن query انجام می‌شود. مثلاً کل واحدهای تجاری تهران(مکانی) که مجوز ساخت در سال 89 گرفته‌اند (توصیفی)

Query به دو صورت انجام می‌گیرد:

  1. شرطی: در صورت وقوع اتفاقی، اتفاق دیگری را برای ما پیدا می‌کند.
  2. شبیه‌سازی: در بحث مدل‌سازی قرار می‌گیرد مثلاً با چه میزان سیل چه مناطقی را آب می‌گیرد.

نمونه آنالیزهایی که در تجزیه و تحلیل اطلاعات انجام میشود:

  1. آنالیز توپولوژی: عوارض را توپولوژی کرده و سپس آنالیز می‌کنیم. مثلاً دو جاده که باهم نقاطع دارند و دو عارضه درون همدیگر قرار گرفته‌اند.
  2. آنالیز :Overlay  اطلاعات را به صورت لایه لایه می‌توان دریافت کرد  و در نتیجه بااستفاده از تکنیک overlay آنها را با هم ترکیب می‌نمایند. DATA  اطلاعات خام هستند که لایه‌های اطلاعاتی، لایه‌های خام هستند و با تجزیه و تخلیل این اطلاعات یکسری اطلاعات جدید به دست می‌آید که به Information موسومند.
  3. آنالیز  Buffer: با توجه به یک خصوصیت خاص، مناطق دارای این خصوصیت را شعاع می‌زنیم و منطقه را انتخاب می‌نماییم.
  4. آنالیز Network : آنالیز شبکه‌ای، خطوط برق و گاز ، … که با توجه به معیار خاص می‌توان شبکه را انتخاب کرد که روی این شبکه آنالیز انجام می‌شود مثلاً کوتاهترین مسیر بین دو راه انتخاب میشود و…
  5. آنالیز اندازه‌گیری:
  •  فاصله
  •  محیط
  •  مساحت

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *