تصمیم گیری قطعی و فازی در مکان یابی پارکینگ های عمومی طبقاتی – بخش دوم

معیارهای موثر در مکان یابی پارکینگ

  • فاصله از مراکز جاذب سفر عمده شامل مراکز تجاری و خدماتی، مراکز اداری، مراکز بهداشتی،
  • مراکز فرهنگی و تفریحی، اماکن زیارتی، مراکز آموزشی و پایانه های اتوبوسرانی و تاکسیرانی.
  • فاصله از معابر و شبکه های ارتباطی درجه یک (خیابان های شریانی درجه دو با خاصیت ورود و خروج به منطقه یک) ، درجه دو (خیابان های شریانی درجه دو بدون خاصیت ورود و خروج به منطقه یک) و درجه سه (خیابان های محلی) .
  • هزینه تملک زمین.
  • کاربر ی های مناسب برای احداث پارکینگ شامل پارکینگ ها، مدارس و فضای سبز پیشنهادی طرح تفصیلی که تا به حال اجرا نشد ه اند، و ساختمان های فرسوده و متروکه .

پارامترهای زیر نیز به عنوان لایه های محدودیت در مکان یابی اعمال شده اند:

  • کاربری های نامناسب برای احداث پارکینگ که شامل مراکز فرهنگی ، زیارتی، آموزشی ، مساجد و حسینیه ها، سطح خیابان ها، بیمارستان ها، فضای سبز و باغ ها و تجهیزات شهری می باشند.
  • فاصله 200متری از گسل ها: فاصله پارکینگ از مراکز جاذب سفر باید طوری باشد که استفاده کنند کان از پارکینگ، کم ترین پیاده روی را برای رسیدن به این مراکز داشته باشند زیرا در غیر این صورت رانندگان، وسایل نقلیه خود را دور از مقصد پارک می کردند و مشکل پارکینگ وجود
  • نداشت. لذا این فاکتور یکی از عوامل مهم در انتخاب محل پارک می باشد . فاصله مناسب برای پیاده روی از پارکینگ تا مراکز جاذب سفر بر حسب متر در جدول 1آمده است.

02 جدول 1- فاصله مناسب برای پیاده روی از پارکینگ تا مراکز مختلف جاذب سفر

وزن دهی به معیارها

بعد از انتخاب معیارهای موثر در مکان یابی، جهت ترکیب آنها با همدیگر بصورت لایه های اطلاعاتی بایستی وزن هر یک از معیارها و زیر معیارها متناسب با اهمیت آنها با استفاده از یکی از رو ش های وزن دهی مشخص شود . زیرا معیارهایی که در مکان یابی استفاده می شوند معمولا از اهمیت یکسانی برخوردار نیستند .برخی معیارها از اهمیت زیادی نسبت به دیگر معیارها برخوردار بوده و نقش تعیین کننده در مکان یابی دارند.

در این تحقیق از روش وزن دهی مقایسه زوجی استفاده شده است . روش مقایسه دوتایی به دلیل داشتن مبنای تئوریکی قوی، دقت بالا، سهولت استفاده، دارا بودن ارزش و اعتبار و درستی و دقت نتیجه، یکی از معتبرترین و پرکاربردترین روش ها می باشد. مقایسه ها در این روش بر اساس قضاوت های نظری انجام و نسبت آن به صورت کیفی بیان می گردد. نسبت های یاد شده با مقادیر کمی بین 1 تا 9 بیان می گردند. در این روش جهت اجتناب از خطاهای شخصی در تصمیم گیری می توان از نظرات گروه متخصصین استفاده نموده و باعث بهبودی و سرعت عملیات شد.

روش مقایسه دوتایی در زمینه فرایند تحلیل سلسله مراتبی یا AHP (Analitic Hierarchy Process ) ارائه شده است. AHP یکی از کارآمدترین تکنیک ها برای تصمیم گیری در مسائل چند معیاره است . این تکنیک که بر اساس نحوه تحلیل انسان از مسائل فازی و اولین بار توسط Tomas L. Saaty در سال 1980 مطرح شد، از جامع ترین سیستم ها برای تصمیم گیری با معیارهای چندگانه است. این روش شامل سه مرحله است: الف- ایجاد سلسله مراتبی معیارها و زیرمعیارها (شکل 2)، ب- مقایسه دوتایی و محاسبه وزن ها و ج- تخمین نسبت ناسازگاری تصمیم.

اگر نسبت سازگاری ( CR) محاسبه شده برابر یا کوچکتر از 0.1 باشد سازگاری ماتریس مقایسه قابل قبول می باشد. در غیر این صورت قضاوت های ما ناسازگار می باشند که بایستی در آن ها تجدید نظر شود.

03

 

نویسندگان: علی اکبر متکان، علیرضا شکیبا، سید حسین پورعلی ، عیسی عبادی

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *