تعریف کارتو گرافی (نقشه کشی)

در تعریف کارتو گرافی به ارائه دو تعریف می پردازیم :
تعریف عام : کارتوگرافی عبارت است از هنر و تکنولوژی ایجاد نقشه ها و بررسی آنها به عنوان مدارک علمی و کار هنری که این تعریف تمام نقشه ها را در بر می گیرد .
تعریف خاص : کارتوگرافی عبارت است از مجموعه عملیاتی که تا مرحله مهیا شدن نقشه انجام می شود و شامل گردآوری اطلاعات ، طبقه بندی ، ارزیابی ، تألیف ، طراحی ، ترسیم و چاپ می گردد .
انسان با دید محدودش با محیط نامحدود روبروست لذا باید محیطش را کوچک کند و به تصویر بکشد یا به بیان دیگر به تولید نقشه بپردازد و در این راه کارتوگرافی به کمک ما می آید .

همزمان با پیدایش جوامع انسانی تاکنون ، بشر از ابتدایی ترین راه ها تا پیشرفته ترین حالت آن به انتقال مفاهیم می پردازد . بر اساس تمدن انسانی ، کارتوگرافی دوره های زیر را پشت سر گذاشته است :
دوران نخستین : در دوران نخستین بومی ها برای بیان اطلاعات از علائم خاصی استفاده می کردند و روش های انتقال مفاهیم بسیار ابتدایی بود .
دوران باستان : در دوران باستان ، با توجه به شکل گیری تمدن های انسانی ابتدایی ترین نقشه ها با مفاهیم علمی را می توانیم پیدا کنیم بطوریکه احتمال می رود اولین نقشه به مفهوم علمی آن در منطقه بین النهرین تهیه شده باشد و یا اینکه قدیمی ترین نقشه جهان نما در حفاری های عراق بر روی یک لوح گلی کشف شده است که برای حدود 7-6 قرن قبل از میلاد است . بیشترین سهم را در کارتوگرافی یونانی ها به عهده دارند .
دوران قرون وسطی : در قرون وسطی که به دوران افول علم مشهور است و فاصله زمانی قرن پنجم تا پانزدهم میلادی را می پوشاند ، با دقت نقشه کشی مواجهیم اگرچه در اواخر قرون وسطی دوباره با طلوع و شکوفایی علوم علوم نقشه کشی بارز می شود . در ابتدای دوره رنسانس عصر فراگیری و شکوفایی علوم من جمله علوم نقشه کشی را توسط دانشمندان عرب و اسلام داریم که تأکید آیاتی قرآن بر علم آموزی باعث به تکاپو انداختن علم آموزان به شناسایی محیط اطراف خود و ارائه نقشه از آن شد .

01

تصویری کلی از یک نقشه برای کارتوگرافی

قرن اخیر : قرن اخیر یعنی از قرن 19 تاکنون را می توانیم قرون گسترش و تحکیم و تنوع علم کارتوگرافی بدانیم . نقشه هایی از قبیل نقشه های اقلیمی ، ثبتی ، زمین شناسی ، سرشماری ، موضوعی و … شکل گرفتند . قرون اخیر قرون همگامی کارتوگرافی با تکنولوژی است . در کارتوگرافی برای تهیه نقشه از روش های متفاوتی استفاده می کنیم که شامل :
1- تهیه نقشه با استفاده از دوربین نقشه برداری:
برای طراحی دقیق و کارهای مهم از این وسایل استفاده می شود و نقشه های بزرگ مقیاس با این وسایل حاصل می شود . نیو برای ترسیم پستی و بلندی و تئودولیت برای ترسیم پروفیل طولی و مقطع عرضی مورد استفاده قرار می گیرند .
2- از طریق عکس برداری هوایی :
به مجموعه عملیاتی که از مرحله برداشت عکس از هواپیما تا مرحله تهیه نقشه از عکس هوایی را شامل می شود فتوگرامتری می گویند .
هر چند که عکس هوایی خود به عنوان یک ابزار کمکی همیشه در اجرا و شناسایی پروژه ها همگام با نقشه است اما به دلایل متفاوت که در ذیل خواهد آمد حتماً باید از عکس هوایی نقشه تهیه کرد و آن نقشه را در کارهای زیر بنایی ملاک کار قرار داد :
الف ) عکس تصویری است مرکزی ولی نقشه تصویری است قائم و مرکزی بودن عکس باعث می شود دقت کار از مرکز به سمت اطراف کاهش پیدا کند به نحوی که مقیاس عکس در نقاط مختلف عکس متفاوت است ولی مقیاس در همه جای نقشه یکی است .
ب) عکس دارای خواص جابه جایی و اغراق است که در نهایت منجر به یک دید کاذب برای بیننده می شود.
ولی از آنجایی که عکس خاصیت برجسته بینی دارد و تهیه آن کار سریعی است و به تندی می تواند چاپ شود در تمام مراحل کار به همراه نقشه عکس هوایی نیز مورد استفاده قرار می گیرد .

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *