توابع آمار منطقه ای (Zonal Statistics) در GIS

در توابع آمار منطقه ای لایه ورودی توسط لایه همپوشانی به چندین زون تبدیل می شود و آماره های زیر برای زونها محاسبه می شود. برای درک این تابع به این مثال توجه کنید که لایه ورودی شیب است و لایه همپوشانی کاربری زمین است. برای به دست آوردن میانگین شیب یا هر آماره دیگر از شیب در واحد های کاربری از این تابع استفاده می کنند. تحلیل با این تابع را تحلیل ناحیه ای نیز می نامند. در این تحلیل لازم است که ارزش سلولها اعداد صحیح باشد. این تابع در تحلیلهای فضایی کاربرد بسیاری دارد به طوری که اهداف یک پروژه را برآورد می نماید. شکلهای زیر 10 آماره همپوشانی را در لایه های رستر نشان می دهد. در اشکال زیر لایه ورودی و لایه همپوشانی یکسان است. نوع آماره در هر شکل تغییر نموده و لایه رستری تولید شده، اجرای آماره را در این تابع نشان می دهد.

04 thumb توابع آمار منطقه ای (Zonal Statistics) در GIS آماره Majority در تابع همپوشانی بین لایه های رستری

05 thumb توابع آمار منطقه ای (Zonal Statistics) در GIS آماره Maximum در تابع همپوشانی بین لایه های رستری

06 thumb توابع آمار منطقه ای (Zonal Statistics) در GIS آماره Mean در تابع همپوشانی بین لایه های رستری

07 thumb توابع آمار منطقه ای (Zonal Statistics) در GIS آماره Median در تابع همپوشانی بین لایه های رستری

08 thumb توابع آمار منطقه ای (Zonal Statistics) در GIS آماره Minimum در تابع همپوشانی بین لایه های رستری

09 thumb توابع آمار منطقه ای (Zonal Statistics) در GIS آماره Minority در تابع همپوشانی بین لایه های رستری

10 thumb توابع آمار منطقه ای (Zonal Statistics) در GIS آماره Range در تابع همپوشانی بین لایه های رستری

11 thumb توابع آمار منطقه ای (Zonal Statistics) در GIS آماره STD (انحراف معیار) در تابع همپوشانی بین لایه های رستری

12 thumb توابع آمار منطقه ای (Zonal Statistics) در GIS آماره Sum در تابع همپوشانی بین لایه های رستری

13 thumb توابع آمار منطقه ای (Zonal Statistics) در GIS آماره Variety در تابع همپوشانی بین لایه های رستری

 

 

منبع: کتاب “درآمدی بر سیستم های اطلاعات جغرافیایی”، انتشارات دانشگاه پیام نور

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پرسش پاسخ پزشکی مرکز مشاوره اروميه