توابع تحلیل مکانی در جی.آی.اس (GIS)

توابع تحلیل مکانی در GIS ابزارهایی اجرایی هستند که عملیات از پیش تعیین شده، را اجرا می نمایند. طراحی فرمت داده های مکانی در انتخاب توابع اهمیت ویژه ای دارد. برای درک این مطلب اگر GIS را یک زبان فرض کنیم، داده های مکانی ، اسمهای آن زبان و توابع، افعال آن هستند. طبیعتاً شناخت ماهیت اسامی، استفاده بهتری از افعال را فراهم می سازد. توابع پرکاربرد در GIS از قرار زیرند:

 • توابع همپوشانی (Overlay) در GIS
  • تابع Identity در تابع همپوشانی برداری
  • تابع Intersect در تابع همپوشانی برداری
  • تابع Symmetrical difference در تابع همپوشانی برداری
  • تابع Union در تابع رویهم قرارگیری برداری
  • تابع Update در تابع همپوشانی برداری
  • تابع Zonal Statistics در تابع همپوشانی رستری
  • تابع Combine در تابع همپوشانی رستری
  • تابع همپوشانی وزنی
 • توابع مجاورت
  • تابع Buffer را در توابع مجاورت برداری
  • تابع Near را در توابع مجاورت برداری
  • تابع Point Distance را در توابع مجاورت برداری
  • ایجاد پلیگونهای تیسن
  • تابع Network distance در توابع مجاورت برداری
  • تابع Euclidean در توابع مجاورت رستری
  • تابع Cost در توابع مجاورت رستری
  • تابع Corridor در توابع مجاورت رستری
  • تابع Surface Length در توابع مجاورت رستری
 • توابع ریاضی
 • تابع تعیین سلولهای بدون داده
 • عملگر های ریاضی
 • عملگر And
 • عملگر Or
 • عملگر Not
 • عملگر Xor

 

منبع: کتاب “درآمدی بر سیستم های اطلاعات جغرافیایی”، انتشارات دانشگاه پیام نور

1 نظر

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *