توابع ریاضی در GIS – بخش اول

توابع ریاضی در GIS بر لایه های رستری به طور منفرد اعمال می شود. این توابع ارزش سلولها را بر حسب نوع توابع تغییر می دهند و می توان آنها را تبدیل کننده های ریاضی نیز محسوب نمود زیرا بازه اعداد لایه های رستری را بر اساس نوع توابع تبدیل می کند. به طورکلی این توابع شامل چهار دسته زیر است.

1- توابع حسابی

شش تابع ریاضی در حال حاضر در نرم افرارهای GIS مورد استفاده قرار می گیرد

  • تابع قدر مطلق (Abs) که علامت منفی داده ها را حذف می نماید (شکل زیر) این تابع ماهیت اعداد را تغییری نمی دهد.

28اجرای تابع قدر مطلق

  • توابع گرد کردن (rounding functions) که در دو حالت کف و سقف میزان اعشار سلولها را رند می کند. به شکل زیر توجه کنید. گرد کردن اعداد منفی از مرز صفر محاسبه می شود.

29اجرای تابع گرد کردن

  • توابع تبدیل عددی که شامل تابع Int برای تبدیل اعداد حقیقی به اعداد صحیح و تابع Float برای تبدیل ارزش سلولها به اعداد حقیقی به کار می رود (شکل زیر )

30اجرای توابع تبدیل عددی

  • تابع تعیین سلولهای بدون داده (Is Null): لایه های رستری گاهی دارای سلولهای بدون داده می شوند که جستجوی آنها در مجموع داده ها با این تابع انجام می شود.همانطور که در شکل زیر ملاحظه می کنید در سمت چپ شکل لایه ای با یک سلول بدون داده وجود دارد که پس از اجرای لایه سلول بدون داده با عدد 1 مشخص شده است.

31اجرای تابع تعیین سلولهای بدون داده

 

منبع: کتاب “درآمدی بر سیستم های اطلاعات جغرافیایی”، انتشارات دانشگاه پیام نور

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *