توابع ریاضی در GIS – بخش دوم

2- توابع لگاریتمی

این توابع محاسبات نمایی و لگاریتمی را بر داده های رستر ی اعمال می کنند و شامل توابع زیر است:

  • تابع نمایی: خروجی این تابع عددی حقیقی است که برابر پایه به توان ورودی است . این تابع در GIS با دو توان 2 و 10 عمل می کند . اگر ارزش سلولی مساوی یا کمتر از 745 – باشد در خروجی به صورت سلول بدون داده ظاهر می شود زیرا برای نمایش آن بیش از 32 بیت لازم است . شکل زیر اجر ای این تابع را در دو لایه رستری با اعداد صحیح و حقیقی نشان می دهد.

32

اجرای تابع نمایی

  • تابع لگاریتمی: این تابع لگاریتم به سه صورت اجرا می کند . لگاریتم طبیعی را برپایه e برای سلولهای لایه رستری محاسبه می کند .این تابع بر سلولهایی که صفر یا اعداد منفی هستند اعمال نمی شود ، لذا سلولهای بدون داده محسوب می شود . شکل زیر اجرای این تابع را در دو لایه رستری با اعداد صحیح و حقیقی نشان می دهد .همچنین این تابع لگاریتم بر مبنای 2 و مبنای 10 را نیز محاسبه می نماید.

33

اجرای تابع لگاریتم طبیعی

منبع: کتاب “درآمدی بر سیستم های اطلاعات جغرافیایی”، انتشارات دانشگاه پیام نور

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *