توابع مجاورت رستری در جی ای اس (GIS) – بخش دوم

2- تابع Cost : این تابع در جی ای اس (GIS) ارزش فواصل (Cost Distance) را برای هر سلول تا عوارض مورد نظر بر اساس لایه دیگری محاسبه می نماید. واحد محاسبه در این تابع واحد مختصات نیست، بلکه ارزش دیگری مانند هزینه انرژی و یا هزینه های مربوط به مخاطرات می باشد که ارزش سلولها را از لایه رستر دیگری می گیرد.

برای مثال خسارت تخریب در مقابل زلزله براساس مقاومت سکونتگاهها برای منطقه ای به تومان در متر محاسبه شده است. پس از رخداد زلزله، میزان خسارت بر اساس نزدیکی به مرکز زلزله افزایش می یابد. بر اساس این تابع مقدار هزینه در سلول در اندازه سلول و فاصله از مرکز زلزله ضرب شده و میزان خسارت در سلول به دست می آید. علاوه بر محاسبه ارزش فاصله، همچنین تخصیص به هزینه های نزدیکی به عوارض (Cost Allocation) و حداقل هزینه از هر سلول تا عارضه مورد نظر (Cost Back) را محاسبه می نماید (شکل زیر).

25 عملکرد تابع Cost

منبع: کتاب “درآمدی بر سیستم های اطلاعات جغرافیایی”، انتشارات دانشگاه پیام نور

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *