توابع مجاورت (Proximity) برداری – بخش اول

مفاهیم نزدیکی، فاصله، همسایگی و مجاورت همه تحت عنوان مجاورت (Proximity) در جی ای اس  GIS مطرح هستند. این توابع به سوالاتی که به گونه ای در آن مفاهیم فاصله مستتر باشد پاسخ می دهند. برای مثال، چقدر این مکان به گسل نزدیک است؟ کدام جاده تا رودخانه 1000 متر فاصله دارد؟ بین آن دو مکان چقدر فاصله است؟ نزدیکترین یا دورترین جا به آن مکان کدام است؟ و . . .

این توابع بر اساس نوع داده جغرافیایی در دو دسته برداری و رستری قرار می گیرند.

1- توابع مجاورت برداری (Feature-based proximity)

1-1 تابع Buffer : بافر برای تعیین فاصله یا حریم اطراف یک پدیده به کار می رود همچنین بافرها را می توان ابزاری برای تعیین محدوده تحت نفوذ یک پدیده به کار برد (شکل زیر). برای مثال برنامه ریزی سرویس رفت و برگشت دانش آموزان یک مدرسه که بر اساس بافر در فاصله های خاصی قرار گرفته اند. تمام اشکال وکتوری در لایه ها می توانند تحت تاًثیر این تابع قرار گیرند اما خروجی بافر تنها یک لایه پلیگونی است. این تابع نیز می تواند به صورت چند تایی نیز مورد استفاده قرار گیرد قسمت چپ شکل زیر دو بافر را در اطراف یک لایه نقطه ای نشان می دهد.

17اجرای تابع بافر

1-2 تابع Near (نزدیکی): این تابع نزدیکترین عارضه نقطه ای یا خطی را به عارضه مورد نظر شناسایی می نماید. برای مثال می توان نزدیکترین آبراهه را تا مجموعه حیات وحش مشاهده شده یا نزدیکترین ایستگاه اتوبوس تا اقامتگاه توریستی را تعیین نمود. شکل زیر را ملاحظه کنید. نقطه ها عارضه هایی هستند که تابع نزدیکی نسبت به عارضه خطی در سمت راست تصویر بر آنها اجرا شده است. برای همه نقاط فواصل و زوایا نسبت به خط مورد نظر محاسبه شده است.

18 اجرای تابع نزدیکی (Near)

برای درک نحوه محاسبه فاصله و زاویه به شکل بعدی توجه کنید. شکل سمت چپ تابع نزدیکی نسبت به نقطه و سمت راست تابع نزدیکی نسبت به خط محاسبه شده است. لازم به ذکر است که بدلیل چنین محاسباتی تابع نزدیکی فقط برروی لایه های نقطه ای نسبت به لایه های نقطه ای دیگر یا نسبت به لایه های خطی قابل اجرا است.

19 محاسبه فاصله و زاویه در تابع نزدیکی (Near)

منبع: کتاب “درآمدی بر سیستم های اطلاعات جغرافیایی”، انتشارات دانشگاه پیام نور

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *