زیر ساختار ملی داده های مکانی

در مطالعات و برنامه ریزی های ملی، اطلاعات مکانی از پیش نیازها و عوامل ضروری به شمار می آید با توجه به اهمیت تولید داده های مکانی و هزینه های سنگین آن لازم است که در این زمینه سیاستگذاری اساسی در سطح ملی صورت گیرد. بزرگترین مقیاسی که در سطح ملی داده های مکانی رقومی تولید شده است. نقشه های توپوگرافی به مقیاس 1:25,000 می باشد که این مقیاس برای بعضی از مطالعات مناسب نمی باشد. لذا می توان مطالعات جغرافیایی را از نظر داده های مکانی سطح بندی نمود و در سطوح متفاوت از مقیاسهای مختلف استفاده نمود. بنابراین امر تولید، توزیع و مدیریت بهینه داده های مکانی در کشور نیاز به خط مشی ها و تدوین قوانین و استانداردهای ملی دارد و اجرای سیاستگذاری یکسان در کل کشور نتایج مطلوبی چون صرفه جویی اقتصادی و زمانی، جلوگیری از دوباره کاری، تسهیل تبادل اطلاعات، جلب مشارکت بخش خصوصی و توسعه پایدار در کل کشور را به همراه دارد.

زیر ساختار ملی داده های مکانی 4 رکن اساسی ذیل را در بر می گیرد:

  1. قوانین و مقررات: نظام مند نمودن فعالیتهای داده ای در بکارگیری سیتمهای اطلاعات مکانی نیاز به تدوین قوانینی فراگیر دارد که حدود وظایف و نحوه ارتباط بخشهای مختلف را مشخص نماید. این قوانین باید شامل مسائلی از قبیل نوع داده های پایه ای تولید شده، نحوه مشارکت ملی سازمانهای مختلف در تولید و نگهداری داده ها، جنبه های مدیریتی تبادل داده ها و نرخ گذاری آن و … باشد.
  2. استانداردها و دستور العمل ها: استاندارسازی در اطلاعات مکانی نقش مهمی در مشخصات فنی و کیفیت داده ها و سیستمها دارد. این استانداردها شامل مشخصات لازم داده ها و سیستمها، ویژگی های مربوط به عوارض، نحوه مدل سازی و مستندسازی می باشد. بعبارت دیگر اعمال استانداردها در سطح سبب تسهیل تبادل اطلاعات بین سازمان های مختلف می شود و همچنین رعایت استاندارهای بین المللی GISامکان تبادل داده ها را در سطح بین المللی نیز فراهم می سازد.
  3. ابزارهای جستجو در تبادل داده های مکانی: امروزه کشور های پیشرفته سیستمی به نام Clearinghouse را روی سایتهای اینترنت مستقر می نمایند. این سیستم شامل مجموعه استانداردها، نرم افزارها، سخت افزارها و دستورالعمل هایی برای تسهیل سفارش داده های مکانی می باشد. یک Clearinghouse می تواند آگاهی های لازم در زمینه داده های موجود در سازمان های مختلف و یا برنامه ریزی برای تولید داده های مکانی را در اختیار جامعه قرار دهد و در نتیجه از دوباره کاری ها و صرف هزینه های اضافی جلوگیری نماید.
  4. لایه های اطلاعات مکانی مهمترین رکن زیر ساختار ملی داده های مکانی می باشد. این لایه های اطلاعاتی باید در زمینه های موضوع، پوشش و کیفیت مشخص باشند تا بتوانند به عنوان بستری مشترک در تصمیم گیری ها مورد استفاده قرار گیرند. این لایه ها زیرساختار مطالعات جغرافیایی قرار می گیرند که با سیاست های کلان کشوری هماهنگ است و توسعه پایدار و هماهنگ برای تمام کشور را ممکن می سازد.

 

بررسی استانداردهای اشتراک داده ای در GIS

سیستمهای اطلاعات مکانی از طریق طراحی متادیتا، امکان به اشتراک نهادن بانک داده جعرافیایی Geodatabase را فراهم ساخته است و تصمیم گیری Online بر مبنای داده های به هنگام را برای کاربران ممکن می سازد. بانک داده GIS شبیه سایر داده ها نیست و طراحی دسترسی آن از طریق وب الگوی ویژه ای دارد که متادیتا نامیده می شود.

متادیتا سند خلاصه شده ای است که مندرجات، کیفیت، نحوه ایجاد داده های فضایی و … را برای مجموعه ای از داده ها فراهم می سازد و حجم آن در مقایسه با کل داده ها بسیار ناچیز است. متادیتا به آسانی بر روی وب قرار می گیرد و قابلیت سهیم شدن برای جستجوگران داده را فراهم می سازد. سرویس متادیتا با پروتکل ویژه ای بر مقدمه ای بر سیستمهای اطلاعات مکانی روی شبکه ها قرار می گیرد و با سرویس های گیرنده و سرویس دهنده ها مرتبط می شود.

امروزه پروتکل استاندارد وب http می باشد بعبارت دیگر http قرار داد انتقال فوق متن می باشد که تبادل اطلاعات در وب توسط آن صورت می گیرد. متادیتا با پروتکل استاندارد Z39,50 بر روی وب قرار می گیرد و منابع داده را به اشتراک می گذارد. الگوهای استاندارد تولید متادیتا در WebGIS به شرح داده های مکانی مرتبط (on-line)، داده های غیر الکترونیکی مثل یک نقشه کاغذی و داده های الکترونیکی بدون ارتباط (off-line) مثل داده های روی یک CD می پردازد.

اولین استاندارد جهانی متادیتا در سال 1998 از ایالت متحده امریکا توسط سازمانی به نام FGDC انتشار یافت که مخفف Federal Geographic Data Committee می باشد. این استاندارد برای تبادل داده های فضایی ملی بر روی اینترنت قرار گرفت و به نام National spatial Data Infrastructure ،(NSDI) شناخته شد که با متقاضیان داده ها در وب توسط سرویس دهنده ها مرتبط می شوند.

سازمان استاندارد سازی بین المللی (ISO) استاندار دیگری را برای متادیتا طراحی می نماید که تفاوتهای ساختاری با استانداردهای FGDC دارد اما آنچه مسلم است استاندارد سازی متادیتا بدون توجه به ساختار ملی داده های مکانی و سیستم تخصصی مطالعات جغرافیایی امری غیر اصولی می باشد. لذا وجود زیر ساختار ملی داده ای اشتراک مهم استانداردهای تولید متادیتا می باشد.

نرم افزار ArcGIS امکان تولید و تاًلیف متادیتا را از طریق ArcCatalog به فرمت های استاندارد موجود فراهم می سازد، ArcIMS سرویس دهنده متادیتا و ArcSDE رابط بین سرویس دهنده ها و منبع ذخیره داده ها از طریق پروتکل Z39,50 می باشند.

منبع: کتاب “درآمدی بر سیستم های اطلاعات جغرافیایی”، انتشارات دانشگاه پیام نور

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *