ساختاردهی اطلاعات جی.آی.اس (GIS)

ساختاردهی اطلاعات جی.آی.اس (GIS) برای مشخصات مکانی و توصیفی عبارت است از:

1- ساختار اطلاعات جی.آی.اس (GIS) جهت اطلاعات نقشه (Spatial Data Structure)

ساختار اطلاعات مکانی، مجزا از ساختار اطلاعات توصیفی است. در GIS کلیه عوارض دنیای واقعی که در نقشه رقومی نمود پیدا می‌کند، در 3 کلاس اصلی تقسیم‌بندی می‌شوند که عبارتند از:

 • نقطه (Point)
 • خط (Arc)
 • سطح (Polygon)

به عنوان مثال در مدل سازی پایگاه نقشه پایه (BaseMap) حمل و نقل کشور در GIS ، ابتدا بایستی اطلاعات نقشه رقومی به شکل لایه‌های مختلف ارائه شوند: شبکه راه‌ها (بزرگراه‌ها و جاده‌های اصلی)، شبکه راه‌آهن، فرودگاه‌ها، تقسیمات کشوری و حوزه‌بندی مرزی – سیاسی کشوری و استانی، مراکز شهری و نقاط تمرکز جمعیت و … . سپس هر یک از این لایه‌های نقشه در GIS در قالب یکی از 3 کلاس عمده نقطه، خط و یا پلیگون قرار می‌گیرند (جدول ذیل) :

ردیف

نوع عارضه

کلاس عارضه در GIS

1

 • شهرها و مراکز جمعیتی
 • فرودگاه‌ها
 • پایانه‌ها
 • پاسگاه‌های پلیس‌راه و باسکول‌ها
 • گمرکات

برداشت سه ردیف پائین از طریق موقعیت یابی با تکنولوژی GPS می باشدکه مختصات ژئودتیکی جهانی در سیستم بیضوی WGS84 بدست می آید.

نقطه (Point)

2

 • شبکه راه‌ها

 • شبکه راه‌آهن

خط (Arc)

3

 • تقسیمات کشوری

 • محدوده‌های حمل و نقل (Zoning) در مناطق تحلیل ترافیک

سطح (Polygon)

دیکشنری داده‌های مربوط به عوارض حمل و نقلی در GIS

 

با توجه به مطالب گفته شده، روش کار این است هر لایه از نقشه مورد بحث را وارد نرم افزار GIS نموده و سپس با فرامین ساخت توپولوژی (Topology)در نرم افزار، لایه‌های اطلاعات جغرافیائی (Coverage) آن ایجاد می‌شود. لایه اطلاعات جغرافیائی بجز قابلیت نگهداری اطلاعات مکانی و توصیفی عارضه در یک محیط یکپارچه، قابلیت انجام تحلیل‌های مکانی را نیز فراهم می‌آورند. بدیهی است، کلیه اطلاعات نقشه‌های اولیه به منظور جوابگوئی به تحلیل‌ها و اندازه گیری های مهندسی، (نظیر مسافت‌یابی) در قالب مختصات دنیای واقعی (Geo reference) و به شکل مختصات کارتزی باید ارائه گردد. با معرفی مختصات دو نقطه، فاصله مستقیم میان آن‌ها و یا مسافت مابینشان در راستای جاده‌های گذرنده از آن دو روی شبکه قابل محاسبه می‌شود.

الف) متا دیتا یا مستندات داده، شامل خصوصیات و معیارهای اطلاعات بکار رفته در سیستم بوده و تعاریف نوع عوارض، جزئیات، مشخصات توصیفی و حجم اطلاعات آن را داراست.

ب) پیش از نهائی شدن هر لایه اطلاعات جغرافیائی، می‌توان یکسری از خطاهای هندسی نظیر:

 • به هم نرسیدگی غیرمجاز عوارض شبکه (Undershoot Error)
 • از هم گذشتگی غیر مجاز عوارض شبکه (Overshoot Error)
 • دوگانگی عوارض (Duplicate)

غیر قابل قبول در GIS را کشف و حذف کرد. با ساخت توپولوژی مجدد، لایه نهائی اطلاعات جغرافیائی که ارتباط مکانی بین عوارض نهائی ایجاد شده، حاصل می‌گردد. جهت تصحیح اطلاعات (Editing) از توابعی همچون کپی (Copy) و حرکت (Move)، تغییر مقیاس (Scale)،دوران (Rotate) و حذف (Delete) استفاده می‌شود. این تصمیمات به جهت حفظ اعتبار اطلاعات و یا بروزآوری آنها صورت می‌گیرد.

* برای ردیف 1 از جدول 1، در مورد شهرها و مراکز جمعیتی:

3

بدین ترتیب در جدول اطلاعات توصیفی مراکز جمعیتی، فیلدهای:

 • shape، (توصیف‌کننده مکان شهرها(نقطه‌ای))
 • Populated Point-id (به عنوان فیلد User-id قابل تکمیل توسط کاربر)

ایجاد می‌شود. بدیهی است که سایر اطلاعات مرتبط با شهرها نظیر: نوع شهر، کد شهر و نام آن و … به صورت itemهای جدید اطلاعاتی قابل اضافه شدن به جدول اطلاعات توصیفی آن هستند. این جدول، تحت عنوان جدول اطلاعات توصیفی نقاط (Point Attribute Table) یا PAT شناسائی می‌شود.

* برای ردیف 2 از جدول 1 جهت شبکه راه‌ها :

4 توپولوژی Arc-node برای کلاس شبکه خطی راه‌ها

در جدول اطلاعاتی شبکه جاده‌ای، توپولوژی خط – نقطه (Arc-Node) ایجاد شده و اقلام اطلاعاتی ذیل در اختیار کاربر می‌باشد:

 • Arc یا shape (مربوط به شماره شناسائی و مکان جاده‌ها (خطی))
 • Fnode (به عنوان شماره گره (node) مبدا هرخط (Arc) به منظور تعریف شروع جهت حرکت)
 • Tnode (به عنوان شماره گره (Node) مقصد هرخط (Arc) به منظور تعریف خاتمه جهت حرکت)

همچنین امکان تعریف فیلدهای اطلاعاتی دیگر، مانند: نام راه، کد راه، حجم ترافیک و … نیز میسر است. این جدول به عنوان جدول اطلاعات توصیفی لایه خطی (Arc Attribute Table) یا AAT شناسائی می‌شود. دراین ارتباط توجه به مفهوم خط (Arc) در GIS ضروری است. در GIS هر خط (Arc) مجموعه‌ای است از دو گره(Node) شروع و خاتمه و یکسری رئوس شکستگی (Vertex) میانی همانند Arc شماره 1 در شکل بالا که حاوی گره‌های 10و11 می‌باشد.

2- آماده‌سازی اطلاعات توصیفی مورد نیاز سیستم GIS

در سیستم GIS مثلا حمل و نقل، مدیریت اطلاعات با توجه به طرح ورودی و ارتباط منطقی اطلاعات یک جدول با سایر جداول توصیفی، صورت می‌گیرد. در ضمن تعریف فیلدها و رکوردهای اطلاعاتی میسر بوده، توابع مربوط به برقراری ارتباطات بین جداول (Relationship)، محاسبات آماری (Statistics)، تولید نمودارهای مورد نیاز(Chart) به اشکال نقطه‌ای – خطی – دایره‌ای و سطحی و … در نرم‌افزار GIS قابل اجرا هستند.

5

1 نظر

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *