سمی واریوگرام (Semivariogram) چیست؟ – بخش دوم

اجزاء یک سمی واریوگرام (Semivariogram) همانطور که شکل بعدی نشان می دهد شامل: Partial Sill ، واریانس ساختار فضایی؛ Nugget ، واریانس تصادفی (بدون ساختار)؛ Sill ، سقف سمی واریوگرام و Range ، دامنه تاًثیر می باشد.

 14 اجزاء سمی واریوگرام

Partial Sill یا واریانس ساختار فضایی، تغییرات درونی یک متغیر را نشان می دهد، اما اگر سمی واریوگرامها به یک واریانس تصادفی ( Nugget ) یا آستانه تغییرات برسند، پهن می گردند و در این حالت هیچ وابستگی فضایی در داده ها وجود ندارد، لذا درون یابی با خطای زیادی مواجه خواهد بود. دامنه تاثیر یا شعاع تاثیر، فاصله ای است که در ماورای آن، نمونه ها بر هم اثری ندارند زیرا توزیع یک متغیر جغرافیایی با ساختار فضایی، به گونه ای است که تشابه آنها برای نقاط نزدیک به هم نسبت به نقاط دور از هم بیشتر است. بدیهی است که دامنه تاثیر بزرگتر دلالت بر ساختار فضایی گسترده تر دارد.

همچنانکه میزان واریانس نمونه ها افزایش می یابد مقدار سمی واریوگرام از مقادیر کم شروع و پس از تغییرات متعدد به سمت مقدار ثابت می رسد و بعد از آن هر چه فاصله بیشتر شود مقدار سمی واریوگرام تغییر نمی کند، به این مقدار نسبتاً ثابت که تغییرات آن تصادفی است، Sill یا سقف واریوگرام گویند. تفسیر سمی واریوگرام برای بدست آوردن ساختار داخلی تغییرات یک پدیده پیوسته مکانی است. در بیشتر موارد تغییرات با افزایش فاصله افزایش می یابد. با محاسبه و رسم سمی واریوگرام در امتداد های مختلف به آسانی می توان به وجود تغییرات در خود همبستگی ها پی برد.

منبع: کتاب “درآمدی بر سیستم های اطلاعات جغرافیایی”، انتشارات دانشگاه پیام نور

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *