سیستم مختصات و سیستم تصویر در GIS – بخش اول

به دلیل درخواست بازدیدکنندگان برای بحث درباره سیستم های مختصات و نقش آن ها در GIS، در ادامه و در پست های آینده مطالبی در این باره عرضه می شود. با وجود مستندات گوناگون در این موضوع، ساده ترین و درعین حال مفیدترین مطلبی که سایت تخصصی جی.آی.اس در اختیار داشت مطلبی است که توسط گروه GIS4Education تهیه شده است. مستندات دیگر به دلیل طرح مباحث فنی و پیچیده (که معمولا فقط نقشه برداران با آن سروکار دارند) و یا طرح فقط برخی از جوانب مسئله، معمولا برای کاربران عادی GIS که نیازمند درک مفاهیم پایه سیستم های مختصات و سیستم های تصویر هستند مناسب نیستند.

با استفاده از یک سیستم GIS می توان اطلاعات را از منابع مختلف به دست آورده ودر یک زمان با همه آنها کار کرد. ولی باید دقت کرد که سیستم تصویر تمامی نقاط باید یکسان باشد تا بتوان این اطلاعات را باهم به نمایش در آورد. به عنوان مثال اگر سطح استان در یک سیستم تصویری، لایه ها در یک سیستم تصویری دیگری باشند و بخواهیم هر دو لایه را باهم نمایش دهیم، در آن صورت ممکن است خطوط رودخانه ها دارای یک اختلاف فاصله مکانی از موقعیت اصلی آنهادر سطح استان باشد. انتخاب صحیح سیستم تصویر یکسان منجر به نمایش صحیح آنان خواهد شد.

سیستم های مختصات جغرافیایی به دو دسته تقسیم می شوند، شکل و اندازه یک سیستم مختصات با استفاده از یک کره(Sphere) و یا یک بیضوی(Ellipsoid) تعیین می گردد. یک کره بر اساس یک دایره بنا می شود در صورتی که یک بیضوی بر اساس بیضی شکل می گیرد.

زمین به دلیل نیروی ثقل آن در مناطق مختلف وناهمواری های سطح آن به صورت کروی نمی باشد بلکه حالت بیضیگون می باشد وحتی یک بیضوی کامل نیز نمی باشد، از این رو بیضی های مختلفی را متناسب با مناطق مختلف تصور کرد. در واقع می توان گفت که شکل زمین به یک بیضوی بسیار نزدیکتر است لذا در بسیاری از مواقع و در کارهای با مقیاس بزرگتر و دقیقتر، لازم است سیستم مختصات جغرافیایی (نصف النهارات و مدارات) بر روی یک بیضوی تعریف گردد. با وجود این در بعضی مواقع (معمولاً در کارهای با مقیاس کوچک مانند 1: 5.000.000 ) می تواند به عنوان کره در نظر گرفته می شود. در کارهای با مقیاس 1: 1.000.000 و بزرگتر می بایست حتماً از بیضوی استفاده کرد چرا که خطای ناشی از کره و در نظر گرفتن زمین در این مقیاسها قابل قبول نمی باشد.

سیستم های مختصات جغرافیایی کروی :

این سیستم مختصات از یک کره سه بعدی برای تعیین موقعیت یک نقطه استفاده می کند. یک سیستم مختصات جغرافیایی شامل واحد اندازه گیری زاویه (معمولا درجه) یک نصف النهار مبدا معمولا گرینویچ( و یک سطح مبنای مسطحاتی می باشد(Datum )، موقعیت یک عارضه در سطح کره زمین بر اساس درجه طولی و عرضی ، که به نام مختصات جغرافیایی (Coordinate System Geographic یا GCS) شناخته می شوند، قابل اندازه گیری هستند. در سیستم مختصات کروی، خطوط افقی یا همان شرقی غربی که همان مدارها می باشند نمایانگرعرض جغرافیایی و خطوط عمودی یا همان شمالی جنوبی که همان نصف النهارها می باشند، نمایانگر طول جغرافیایی می باشند

مدار میانی بین دو قطب استوا نامیده می شود که مبدأ عرضهای جغرافیایی محسوب می شود. مبدأ طولهای جغرافیایی نیز نصف النهار عبوری از شهرگرینویچ انگلستان می باشد که در بعضی کشورها از نصف النهار برن، بوگوتا و یا پاریس استفاده می شود.

01

 

نویسندگان: مهدی امینی پور، امیرحسین فدائی، عباس گلی، نوشین محب علی