سیستم مختصات و سیستم تصویر در GIS – بخش چهارم

سیستم های تصویر در GIS

سیستم مختصات جغرافیایی برای تعریف موقعیتهای بر روی کره زمین با شرایطی که بحث گردید، تعیین شده است. اما با توجه به اینکه اطلاعات مربوط به پدیده های جغرافیایی بر روی نقشه که یک سطح صاف دو بعدی است، نمایش داده می شوند و از طرفی، یک کره قابل مسطح شدن بصورت یک سطح صاف نمی باشد، بنابراین، لازم است عوارض از سطح کره به یک سطح صاف تصویر شوند. فرایند تصویر کردن سطح زمین بر روی یک سطح صاف، تصویر کردن نقشه می نامند.

یکی از ساده ترین روشهای تصویر کردن سطح یک کره بر روی یک سطح صاف، قرار دادن یک استوانه محیط شده به کره و روشن کردن چراغی در مرکز کره است که باعث می شود نقشه سطح کره بر روی استوانه بیفتد و سپس با باز کرن استوانه به یک نقشه مسطح دست یافت. نمایش سطح زمین بر روی یک سطح صاف باعث تغییراتی در شکل، سطح، فاصله و یا جهت می شود. یک سیستم تصویر نقشه با استفاده از روابط ریاضی، مختصات کروی را به مختصات سطح صاف تبدیل می کند. هر سیستم تصویری برای کمینه کردن یک یا دو عدد از این پارامترها طراحی شده است. مثلا یًک سیستم تصویر مساحت را حفظ می کند اما شکل را تغییر می دهد.

08

سیستم های تصویر برای مقاصدی خاص طراحی می شوند . یک سیستم تصویر ممکن است برای نقشه های بزرگ مقیاس و در یک محدوده کوچک مناسب باشد در حالی که دیگری برای نقشه های کوچک مقیاس و برای منطقه ای بزرگ کاربرد داشته باشد. با توجه به اینکه کره زمین سه بعدی است، زمانی که قرار باشد بخشی از آن را به شکل دو بعدی نمایش دهند، مشکلاتی در تبدیل سیستم مختصات جغرافیایی به سیستم مختصات تصویری پدید می آید:

  • اولا یک بعد یعنی ارتفاع حذف می شودکه می بایست برای نمایش ارتفاع بر روی نقشه راه حلی پیدا کرد.
  • ثانیا تبدیل کردن یک سطح محدب به سطح مسطح سبب تغییراتی در ابعاد ، اندازه ها واشکال می شود.

در سیستم مختصات تصویری طول وعرض جغرافیایی دارای واحد یکسانی برای اندازه گیری بر روی زمین نیستند .یک درجه طول جغرافیایی در استوا حدود 111 کیلو متر می باشد در حالی که بر روی عرض جغرافیایی 60 درجه معادل 55 کیلومتر می با شد. در جدول زیر طول (کیلومتر) یک درجه طول جغرافیایی در عرضهای جغرافیایی مختلف آمده است.

09

 

نویسندگان: مهدی امینی پور، امیرحسین فدائی، عباس گلی، نوشین محب علی

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *