طبقه بندی سیستم های تصویر در GIS – بخش اول

سیستم های مختلفی برای تصویر نقشه به وجود آمده اند که در بعضی از آن ها خطوط طول و عرض جغرافیایی مستقیم و در بعضی به صورت منحنی می باشد.

در انتخاب یک سیستم تصویر چهار خصوصیت : مساحت ،شکل ، فاصله و جهت می بایست مد نظر باشد. سوالات زیر نشان دهنده انتخاب نوع سیستم تصویر می باشد:

  • در انتخاب سیستم به کدام یک از این خصوصیات احتیاج داریم و می خواهیم آن را نگهداری کنیم
  • نقشه در کجای جهان واقع شده است : در قطب یا استوا
  • شکل نقشه مربعی است یا کشیدگی از غرب به شرق دارد

بر این اساس که کدامیک از پارامتر های هندسی تصویر بعد از عمل پروژکسیون مهم تر می باشد سیستم های تصویر به انواع زیر طبقه بندی می شوند:

1- سیستم تصویر هم شکل (Conformal)

این نوع از سیستم های تصویر حفظ کننده شکل هستند. برای حفظ زوایا که معرف روابط مکانی اشکال می باشند، یک سیستم تصویر هم شکل می بایست خطوط عمود برهم را بصورت شبکه های با زاویه 90 درجه بر روی نقشه نمایش بدهد. البته نتیجه حفظ شکل این است که مساحتها به طور محسوسی در نقشه نسبت به واقعیت آنان بر روی زمین تغییر پیدا می کنند. به طور کل هیچ سیستم تصویری نمی تواند شکلهای مناطق وسیع حفظ کند. نمونه ای از سیستمهای تصویر به : شرح زیر است: Lambert Conformal Conic, UTM, Mercator

10

2- سیستم تصویر هم مساحت (Equivalent)

این نوع از سیستم های تصویر حفظ کننده مساحت هستند .به تبع حفظ مساحت فاکتورهای دیگر از قبیل شکل، زاویه و مقیاس دچار تغییر خواهند شد . در این نوع از سیستمهای تصویر، مدارها و نصف النهارها ممکن است با زاویه درست به هم تلاقی پیدا نکنند. نمونه هایی از این سیستم تصویر عبارتند از: Albers equal-area conic, Lambert azimuthal equal-area

11

 

نویسندگان: مهدی امینی پور، امیرحسین فدائی، عباس گلی، نوشین محب علی

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *