طبقه بندی سیستم های تصویر در GIS – بخش دوم

3- سیستم تصویر هم فاصله (Equidistant)

این نوع از سیستم های تصویر حفظ کننده فاصله بین نقاط هستند. در هر صورت معمولا در این نوع ازسیتم های تصویر یک یا چند خط وجود دارد که در راستای آن مقیاس نقشه درست می باشد.به طور مثال در سیستم تصویر سینوسوئی (Sinusoidal) استوا و به طور کلی مدارها دارای طول واقعی خود هستند. باید به بخاطر داشت که هیچ سیستم تصویر هم فاصله ای که فاصله تمام نقاط در تمام جهات واقعی باشند وجود ندارد.

12

4- سیستم های تصویر هم جهت (True-direction)

کوتاهترین فاصله بین دو نقطه در یک سطح منحنی مانند سطح زمین در طول هم ارز کروی یک خط مستقیم در یک سطح صاف می باشد. این فاصله در واقع بر روی بزرگترین دایره از کره که از این دو نقطه می گذرد قرار گرفته است. سیستم های تصویر هم جهت و یا آزیموتال (Azimuthal) گونه ای هستند که جهات تمامی خطوط در آنها بر پایه همین کمترین فاصله می باشد. بعضی از این سیستمهای تصویر همزمان هم شکل، هم مساحت و یا هم فاصله نیز می باشند.

می توان به سیستم های زیر اشاره کرد: Lambert azimuthal (equal-area) ، Stereographic (conformal)

13

 

نویسندگان: مهدی امینی پور، امیرحسین فدائی، عباس گلی، نوشین محب علی

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *