عملگرهای ریاضی در GIS – بخش اول

اجرای توابع ریاضی معمولاً بین دو لایه و در شرایط خاص اعمال می شود . عملگرهای ریاضی در GIS ، بدون محدودیت عملیات ریاضی را بین دو یا چند لایه انجام میدهند. این عملگر ها در چند دسته قرار می گیرند.

1- عملگرهای حسابی

این عملگرها شامل عملیات جمع، تفریق ، ضرب، تقسیم بین لایه های رستری می باشد. غیر از عملیات فوق عملگر های زیر را نیز در بر می گیرد.

  • عملگر mod : این عملگر باقیمانده تقسیم یک لایه رستری بر لایه دیگر را محاسبه می نماید . این عملیات درلایه مقسوم علیه دارای سلولهای به ارزش صفر عمل نمی کند و سلولها را بدون داده محسوب می کند (شکل زیر).

36

عملگر mod در لایه های رستری

  • Div : این عملگر مترادف تقسیم می باشد با این تفاوت که عملیات تقسم بر اعداد صحیح عمل می کند اما این عملگر تقسیم اعشاری را نیز انجام می دهد .این عملگر هم سلولهای به ارزش صفر در لایه مقسو م علیه ، سلولها را بدون داده محسوب می کند.

 

منبع: کتاب “درآمدی بر سیستم های اطلاعات جغرافیایی”، انتشارات دانشگاه پیام نور

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *