فرآیند تحلیل سلسله مراتبی یا AHP – بخش دوم

فاز 2: مقایسات زوجی

در AHP عناصر هر سطح نسبت به عنصر مربوطه خود در سطح بالاتر بصورت زوجی مقایسه شده و وزن آنها محاسبه می گردد. این وزنها را وزن نسبی می نامیم سپس با تلفیق این وزنها وزن نهایی هر گزینه مشخص می شود . بطور مثال اگر بخواهیم اتومبیلها را بر اساس معیار راحتی مقایسه کنیم ابتدا اتومبیل A را با B از این نظر مقایسه کرده و سپس C و A و بعد B و C را با هم مقایسه می کنیم در این مقایسه ها تصمیم گیر نده ها از قضاوتهای شفاهی استفاده می کنند بگونه ای که اگر عنصر i با عنصر j مقایسه شود تصمیم گیرنده خواهد گفت که اهمیت i بر j کدامیک یکی از حالتهای زیر است

ترجیحات مقدار عددی
کاملاً مهمتر 9
مهمتر 7
مهم 5
کمی مهم 3
یکسان 1

در نظرات شفاهی که برای شاخص های کیفی بکار می روند، یک نکته را باید در نظر بگیریم. اگر اهمیت عنصر i بر j برابر با n باشد، اهمیت j بر i برابر با 1/n است و با توجه به این نکته کافی است در ماتریس زیر فقط مقادیر بالای قطر اصلی را پر کنیم . مقادیر زیر قطر اصلی معکوس مقادیر بالای قطر خواهد بود به عبارت دیگر clip_image001

فرض کنید در این مثال در پایین ترین سطح، اهمیت نسبی هر یک از گزینه ها نسبت به هرکدام از معیارها به صورت زیر آمده است:

03

هم چنین فرض کنید در سطح دوم، اهمیت نسبی معیارها نسبت به سطح هدف سنجیده شوند و ماتریس مقایسات زوجی زیر را از دیدگاه تصمیم گیرنده استخراج کرده باشیم.

04

لازم به ذکر است که در مورد معیارها باید به نوع آنها توجه داشته باشیم. مثلا معیار هزینه، معیاریست که کم بودن آن مطلوب بوده و معیار راحتی از نوعی است که زیاد بودن آن مطلوب است. توجه به نوع معیار در روش محاسبه وزن آن اهمیت دارد.

منبع: موسسه تحقیق در عملیات بهین گستر گیتی (www.Behin-Gostar.com)

ترتیبی که سایت تخصصی جی.آی.اس برای مطالعه سری مکانیابی با AHP پیشنهاد می کند:

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *