فرآیند تحلیل سلسله مراتبی یا AHP – بخش هشتم

قابلیتهای مدل AHP

از قابلیتهای مدل AHP این است که معیارها می توانند در قالب معیارهای کلی و زیر معیارها در چند لایه قرار بگیرند و لازم نیست عناصر لایه های مختلف به هم وصل باشند یا با توجه به ساختار مساله این ارتباطها می توانند تغییر کنند . حالت کلی یک درخت سلسله مراتبی را می توان به صورت زیر نشان داد.

33

استفاده از نظرها و افکار دیگران خطاهای تصمیم گیری را تقلیل داده و باعث بهبود کارها می شود . با توجه به اینکه تصمیم گی ری در ادارات و سازمانها پیچیده است ممکن است تصمیم گیر نده یک فرد نباشد و گروهی از تصمیم گیرنده ها داشته باشیم در AHP امکان تصمیم گیری گروهی وجود دارد .

تعیین ماتریس تصمیم در AHP تنها در مورد معیارهای کیفی وابسته به نظر شفاهی و مقایسات زوجی تصمیم گیرنده است حال اگر گروهی از تصمیم گیرندگان وجود داشته باشند که بخواهند در مورد گزینه ها نسبت به یک معیار کیفی نظر دهند AHP این امکان را فراهم می کند که وزن نسبی گزینه را با استفاده از نظرات همه تصمیم گیرندگان محاسبه کنند . روند کار بدین صورت است که در تشکیل ماتریس مقایسات زوجی اگر تصمیم گیرندگان در یک مولفه ماتریس به توافق نرسند هر کدام مقدار مورد نظر خود را وارد می کند . مقدار نهایی میانگین هندسی آنها خواهد بود. ممکن است اهمیت رای تصمیم گیرندگان یکسان نباشد در این حال گروه می تواند در ابتدای فرآیند اهمیت وزنی هر عضو را تعیین کند.

 

منبع: موسسه تحقیق در عملیات بهین گستر گیتی (www.Behin-Gostar.com)

ترتیبی که سایت تخصصی جی.آی.اس برای مطالعه سری مکانیابی با AHP پیشنهاد می کند:

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *