کارتوگرافی (نقشه کشی) نوین

ورود ادوات و تجهیزات پیشرفته همانند سایر علوم و شاید بیشتر از تمامی علوم کارتوگرافی را متأثر کرده است . با توجه به گستردگی اطلاعات موجود در منابع طبیعی و متغیر بودن پارامترهای مؤثر به صورت مکانی و نهایتاً تولید حجم وسیعی از داده ها ، لزوم استفاده از امکانات ماهواره ای و کامپیوتری کاملاً ضروری می باشد . با توجه به این مسائل کلیه اطلاعاتی که به صورت رقومی و یا تصویری و در غالب عکس های هوایی و ماهواره ای از زمین دریافت می شود جهت تجزیه و تحلیل و تفسیر هدفمند باید توسط دستگاه های پردازشگر کامپیوتری مورد بررسی قرار گیرند .

02

در کارتوگرافی، تکنولوژی با توجه به تقاضای نسل جدید تهیه کنندگان و استفاده کنندگان نقشه تغییرات جدیدی را اعمال میکند.

در این رابطه ، یعنی در کارتوگرافی نوین دو علم سیستم سنجش اطلاعات جغرافیایی ( GIS ) و سنجش از دور ( RS ) به طور وسیع یعنی با استفاده از RS اطلاعات توسط ماهواره ها و هواپیماها از زمین دریافت می شود سپس توسط GIS به صورت یک سیستم مکانی و جغرافیایی ذخیره می شوند و سپس توسط کارتوگرافی می توان از این اطلاعات به تهیه نقشه پرداخت .
در کارتوگرافی، تکنولوژی با توجه به تقاضای نسل جدید تهیه کنندگان و استفاده کنندگان نقشه تغییرات جدیدی را اعمال میکند. اولین نقشه های دستی ساخته تهیه میشد و از برس و کاغذ پوست استفاده میشده است. به همین دلیل نقشه های قدیمی از نظر کیفیت و پراکندگی محدود بودند. با ظهور دستگاههای مغناطیسی مانند کمپاس و دستگاههای ذخیره مغناطیسی، نقشه های با دقت بالاتر تولید شدند. همچنین با گسترش تکنولوژی امکان ذخیره و استفاده از اطلاعات به صورت دیجیتالی فراهم شد.

03

در این روش نقشه ها توسط تصاویر ارسالی از ماهواره ها تهیه می شود .

با پیشرفتهایی که در دستگاههای مکانیکی مانند پرس چاپگر، quadrant و ورنیه اتفاق افتاد، تعداد زیادی نقشه تولید شدند و توانایی اصلاح و تصحیح اطلاعات و نقشه های گذشته بوجود آمد. تکنولوژی نوری، مانند تلسکوپ، سکستان (وسیله اندازه گیری ارتفاع) و سایر دستگاههایی که در تلسکوپ به کار میروند، برای تصحیح اکتشافات زمین و توانایی تهیه نقشه مورد استفاده قرار میگرفت. ناخدای کشتیها با اندازه گیری زاویه ستاره شمالی در شب یا خورشید در هنگام ظهربه یافتن عرض های جغرافیایی میپردازند. پیشرفتهایی در تکنولوژی فتوشیمیایی رخ داده است مانند فرآیندهای فتوشیمیایی و لیتوگرافی. این پیشرفتها برای تهیه نقشه هایی که جزییات را به خوبی نشان میدهند مفید میباشد. این گونه نقشه ها کج نشده و انحراف پیدا نمیکنند و در برابر رطوبت و عوامل فرساینده مقاوم میباشند. پیشرفتهایی در نیمه آخر قرن 20 در تکنولوژی الکتریکی اتفاق افتاد که باعث شد انقلاب جدیدی در کارتوگرافی رخ دهد. سخت افزارهای کامپیوتری مانند صفحات، پلاترها، چاپگرها، اسکنرها (اسکنرهای نوع دورسنجی و ثبتی) و پلاترهای استریو آنالیزکننده که با استفاده از آنها به تجسم، تصویربرداری، آنالیز فضایی انجام میشود، تهیه وسیع نقشه ها را سبب شد.

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *