مدل رقومی ارتفاع ( DEM ) – بخش دوم

2- مدل TIN : شبکه نامنظم مثلثها TIN سالهای زیادی است که برای مطالعه مورفولوژی سطح زمین به کار می رود. مدل TIN بر پایه داده های برداری ساخته می شود به این ترتیب که شبکه ای از نقطه ها به صورت ورتکس با خطوط به صورت اضلاع مثلث ساخته می شود که هر مثلث دارای ارتفاع مشخصی می باشد که این مثلث ها پستی و بلندی های سطح زمین را می سازد (شکل زیر). مدل مثلث بندی در GIS براساس روش مثلث بندی دلونی (Delaunay triangulation) می باشد که به افتخار ریاضی دان روسی بوریس نیکولاویچ دلونی نامگذاری شده است. در این تکنیک بر اساس نقاط ارتفاعی شبکه مثلثهایی که همجوار هستند و رویهم قرار گیری ندارند به گونه ای ساخته می شوند که هیچ نقطه ارتفاعی در داخل مثلث ها قرار نمی گیرد.

04

مدل ارتفاعی به فرمت TIN

3- ارتفاع که با رادار ، امواج صوتی و فتوگرامتری انجام می شود. تعداد این نقطه های ارتفاعی ممکن است به صدها هزار تا صد ها میلیون برسد بنابراین مدیریت و مدلسازی سه بعدی این داده ها برای سخت افزارها و نرم افزارهای کنونی بسیار سنگین است. در مدل Terrain که بر مبنای مثلث بندی ایجاد می شود داده های ارتفاعی جاسازی شده و به منابع ارتفاعی آنها ارجاع داده می شود. به این منظور برای کاهش حجم از این نوع مدل پیرامید (pyramids) ساخته می شود تا بتواند نمایش سه بعدی از یک مدل حجیم داشته باشد. به بیانی دیگر پیرامید نمایشی کم حجم از یک مدل حجیم است. شکل زیر نمایشی از تغییر مقیاس مدل رستری در پیرامید می باشد که در هنگام بزرگنمایی جزئیات آن نمایش داده می شود. همانطور که در این شکل دیده می شود در هنگام ساخت پیرامید بزرگنمایی با افزایش مقیاس کاهش می یابد که در حالت گرافیکی در شکل زیر نمایان است.

05

مفهوم افزایش مقیاس در پیرامید

06

مدل ارتفاعی به فرمت Terrain

منبع: کتاب “درآمدی بر سیستم های اطلاعات جغرافیایی”، انتشارات دانشگاه پیام نور

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *