مقیاس در کارتوگرافی (نقشه کشی)

مقیاس عبارت است از فاصله مستقیم دو نقطه روی نقشه و به فاصله مستقیم و افقی همان دو نقطه بر روی زمین . بر این اساس مقیاس همیشه بدون واحد است و بعد خطی دارد نه مساحتی . انواع مقیاس عبارتند از : مقیاس حقیقی ، مقیاس عددی ، مقیاس خطی .

  • مقیاس حقیقی معمولاً در غالب یک جمله و یا عبارت در پایین نقشه های قدیمی نوشته شده است . در سیستم متریک این مقیاس مطرود شده است ولی در سیستم انگلیسی هنوز کاربرد دارد .
  • مقیاس عددی عبارت است از مقیاسی که نسبت فواصل را به صورت عدد نشان می دهد . همیشه صورت کسر یک است و مخرج کسر مقیاس مضربی از 1000 است .
  • مقیاس خطی به صورت ساده یا مرکب ارائه می شود و از محاسن آن این است که شرایط جغرافیایی یا آب و هوایی در روی کاغذ نقشه چنانچه تأثیر بگذارد مقیاس نیز به همان نسبت تحت تأثیر قرار می گیرد .

07

مقیاس عبارت است از فاصله مستقیم دو نقطه روی نقشه و به فاصله مستقیم و افقی همان دو نقطه بر روی زمین .

مهم ترین نقشه های مورد استفاده در کارتوگرافی نقشه های توپوگرافیک هستند که با کمک آنها می توان به اندازه گیری طول ، تهیه نیمرخ طولی و عرضی آبراهه ها ، تهیه شکل حوضه ها ، درجه و رتبه بندی آبراهه ها ، تراکم زهکشی و تهیه نقشه هیپسومتری پرداخت . اما همچنین می توان به کمک کارتوگرافی به تهیه انواع دیگر نقشه مثل نقشه جهت ، شیب ، ارتفاع و …. نیز پرداخت .
نقشه بیان کننده بخشی از زمین است. از زمانیکه نقشه ها برای نشان دادن زمینهای مختلف مورد استفاده قرار گرفتند، دارای مقیاس بوده اند. مقیاس نسبت بین مسافتی مشخص در روی نقشه را به همان مسافت در روی زمین میباشد. معمولاً مقیاس نقشه مربع راهنمای نقشه قرار دارد. در راهنمای نقشه نمادهای مهمی که در نقشه به کار رفته است، قرار دارد. مقیاس به اشکال مختلفی به نمایش درمی آید.
مقیاس ممکن است به صورت نسبت یا به صورت کسری (RF) به نمایش درآید. در این حالت نمایانگر تعداد واحدهایی است که در سطح زمین قرار دارد و با یک واحد نقشه برابر هستند. معمولاً این نوع مقیاس به صورت 1/100,000 یا 1:100,000 نشان داده میشود. در این مثال، یک سانتیمتر بر روی نقشه برابر 100000 سانتی متر (یک کیلومتر) در روی زمین است. همچنین به این معنی است که یک اینچ بر روی نقشه برابر 100000 اینچ بر روی زمین است. سایر اشکال معمول RF 1:63,360 (یک اینچ به یک مایل) و 1:1,000,000 (یک سانتیمتر به 10 کیلومتر) میباشد.
مقیاس ممکن است به صورت عبارت بیان شود. یعنی به صورت نوشته توضیح داده شود مثلاً نوشته میشود که یک سانتیمتر با یک کیلومتر برابر است یا یک سانتیمتر با ده کیلومتر معادل است. اولین جزئیات بیشتری را نسبت به دومین نقشه نشان میدهد زیرا یک سانتیمتر در اولین نقشه محدوده کوچکتری را نسبت به نقشه دوم نشان میدهد.
اگر نقشه با روشهایی از قبیل فتوکپی دوباره تهیه شود یا اندازه نقشه مجدداً تصحیح شود، دو روش نخست برای نمایش مقیاس در نقشه بی اثر هستند. اگر چنین اتفاقی بیفتد، برای اندازه گیری دیگر یک اینچ در نقشه اصلاح شده با یک اینچ در نقشه اولیه یکسان نیست.
مقیاس گرافیکی این مشکل را حل میکند، زیرا یک خط شاخص که نشانه فاصله زمین است در نقشه می آید و به این ترتیب کاربر میتواند با استفاده از خط کش به تعیین مقیاس نقشه بپردازد. در کشور آمریکا، مقیاس گرافیکی معمولاً شامل مقیاس متری و مقیاس واحدهای معمول مورد استفاده در آمریکاست.
دو اصطلاح بزرگ و کوچک مقیاس برای نقشه ها به کار برده میشود. نقشه بزرگ مقیاس، نقشه ای است که جزییات بیشتری را نشان میدهد زیرا نسبت به کار رفته در آن نسبت بزرگتری در مقایسه با نقشه کوچک مقیاس است که دارای نسبتهای 1/250,000 تا 1/7,500,000 است. نقشه های بزرگ مقیاس نسبتهای 1:50,000 یا بیشتر دارند. نقشه های متوسط اندازه ای بین 1:50,000 تا 1:250,000 دارند. نقشه های جهان که بر روی دو 8 1/2 بوسیله صفحات 11 اینچی به نمایش درمی آیند، کوچک مقیاس هستند.
نقشه های توپوگرافی به صورت چهارگوش یا quads خوانده میشوند و معمولاً نام آنها از نام منطقه ای که از آن نقشه برداری شده، اقتباس میشود. بزرگترین محدوده هایی که در اکثر نقشه های توپوگرافی برای اهداف علمی (نقشه برداری زمین شناسی، مطالعات بوم شناسی و غیره) به کار میرود، در دو درجه طول جغرافیایی و یک درجه عرض جغرافیایی میباشد.
نقشه با چنین اندازه ای ورقه دو درجه ای نامیده میشود. ورقه دو درجه ای به چهار، چهارگوش کوچکتر تقسیم می شود. هر یک از چهارگوشها یک درجه از طول جغرافیایی و نیم درجه از عرض جغرافیایی را تحت پوشش قرار میدهد.
هر ورقه یک درجه ای به هشت چهارگوش 15 دقیقه ای که 15 دقیقه از طولها یا عرضهای جغرافیایی را نشان میدهد، تقسیم میشود.
در نهایت، کوچکترین چهارگوش توپوگرافی که در آمریکا مورد استفاده قرار میگیرد 7.5 دقیقه ای است و 7.5 از عرضها و طولهای جغرافیایی را در چهارگوشهای 15 دقیقه ای، 32 دقیقه در ورقه های یک درجه ای و 128 دقیقه در ورقه های 2 درجه ای را دربرمیگیرد.
نقشه های توپوگرافی و سایر نقشه ها در مقیاسهای متفاوت تهیه میشوند. مقیاس نقشه با محدوده ای از زمین که توسط نقشه تحت پوشش قرار میگیرد، مشخص میشود.

1 نظر

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *