نقشه های حاصل از مدلهای سه بعدی (۱- منحنی میزان)

منحنی میزان یا کنتور (Contours)

منحنی میزان خطوطی هم ارزش (isolines) هستند که به طور مساوی کم یا زیاد می شوند و در امتداد خود ارتفاع یکسان را نمایش می دهند. اگر ارتفاع به تدریج کم شود این خطوط از هم فاصله می گیرند و اگر تغییرات ارتفاع شدید باشد این خطوط به هم نزدیک می شوند. در ساده ترین روش برای ترسیم کنتور ها اختلاف ارتقاع در یک مدل ارتفاعی محاسبه می شود و بر تعداد کنتورها تقسیم می شود و فاصله دو منحنی میزان به دست می آید یا اختلاف ارتفاع برفاصله منحنی های هم ارتفاع تقسیم می شود و تعداد خطوط هم ارتفاع به دست می آید. در هر دو صورت فاصله کنتور ها مساوی است.

برای هموار سازی خطوط منحنی های میزان سه روش وجود دارد در روش اول که بر مدل های سه بعدی رستری قابل اجرا است با در استفاده از توابع اختلاف ارتفاع در مدل را کاهش می دهند برای مثال از مدل میانگین گرفته می شود. در روش دوم که برروی کنتور اجرا می شود به این ترتیب است که افست های کوچک جایگزین کنتور ها می شود و در نتیجه اختلاف ارتفاع در مدل کاهش می یابد. در مدل های تین کنتور ها از خطوط تغییر شیب عبور می کنند در نتیجه خشن تر می باشند (شکل زیر ). کنتور ها لایه های خطی دو بعدی هستند که ارتفاع در جدول داده های توصیفی آنها قرار دارد.

14

کنتور های حاصله از مدل تین

 

منبع: کتاب “درآمدی بر سیستم های اطلاعات جغرافیایی”، انتشارات دانشگاه پیام نور

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *