تصاویر در سنجش از دور ( دورکاوی)

تصاویر در سنجش از دور ( که بعضی مواقع دورکاوی هم خوانده می شود) از نظر نوع رنگی که به باندهای آن اختصاص می یابد به دو دسته True Color و False Color تقسیم می شوند.

تصاویر True Color

در این تصاویر باند 1 رنگ آبی ، باند 2 رنگ سبز و باند 3 رنگ قرمز را بازتاب می کنند. اما همیشه از این سه باند استفاده نمی کنیم زیرا می خواهیم از اطلاعات باندهای مختلف استفاده کنیم. برای توضیح بیشتر نمودار انعکاس طیفی پوشش گیاهی را در نظر می گیریم . در این نمودار محور افق ، طول موج (λ) و محور قائم میزان بازتاب است.

022 تصاویر در سنجش از دور ( دورکاوی)

همانطور که مشاهده می شود محدوده مادون قرمز نزدیک بسیار زیاد بازتاب می شود. و می توان با سنجنده مناسب از آن استفاده کرد.

تصاویر False Color

بطور مثال اگر باند 2 رنگ آبی ، باند 3 رنگ سبز و باند 4 رنگ قرمز را بازتاب کند پوشش گیاهی به رنگ قرمز دیده می شود . زیرا همانگونه که از نمودار انعکاس طیفی بر می آید، بیشترین بازتاب مربوط به اشعه مادون قرمز نزدیک می باشد که در باند 4 قرار دارد.

و یا اگر باند 1 رنگ آبی ، باند 4رنگ سبز و باند باند 7 رنگ قرمز را بازتاب کند پوشش گیاهی سبز خواهد بود.

در ماهواره Landsat TM باندها بصورت زیر خواهند بود.

03 thumb2 تصاویر در سنجش از دور ( دورکاوی)

هر  سنجنده بسته به تعداد باندها می تواند محدوده های مختلف طیفی را تصویر کند.

دو اصطلاح :

  • Time Resolution: مدت زمانی که سنجنده از یک نقطه تصویر برداری انجام می دهد.
  • Spatial Resolution: به معنی دقت تفکیک مکانی می باشد.

معمولاً اگر مدت زمان تصویر برداری مجدد زیاد باشد می تواند بر روی کاهش دقت مکانی مؤثر باشد.

سنجنده های Panchromatic تنها در یک باند طیفی تصویر می گیرند و تصاویر آن ها سیاه و سفید است. اما دقت بالایی دارند. در سنجنده های Multi Spectral (MSS,XS) از چندین باند استفاده می گردد و برای گرفتن اطلاعات ، معمولاً از سنجنده های MSS استفاده می گردد.

Как правильно составить семантическое ядро для интернет-магазина, есть ли особенности? При составлении семантического ядра для интернет-магазина следует брать не только высокочастотные запросы, а и максимально охватывать ассортимент продукции и активно продвигать страницы категорий и карточки товаров, Студия Topodin, Что нужно сделать перед разработкой интернет-магазина Если Вы являетесь владельцем бизнеса, который ставит перед собой цель охватить максимально возможную целевую аудиторию в поиске, получив максимальные продажи через интернет-магазин, тогда первоочередная задача — анализ ассортимента продукции, который вы планируете продавать

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *