توابع ریاضی در GIS – بخش سوم

۳- توابع توانی

این توابع شامل گرفتن جذر از سلولهای لایه رستری و به توان رساندن آنها می باشد.این تابع بر سلولهای با ارزش بیشتر از صفر عمل می کند . شکل زیر اجرای تابع جذر و توان ۲ را نشان می دهد.

34 thumb توابع ریاضی در GIS   بخش سوم

اجرای توابع توانی

۴- توابع مثلثاتی

  • سینوس: که برای سلولهای رستری محاسبه می شود و بازه آن بین ۱ تا -۱ می باشد .مقدار ارزش سلولها در این تابع به رادیان ۳در نظر گرفته می شود که لازم است به درجه تبدیل شود .هر ۱۸۰π برابر با ۵۷,۲۹۶ درجه می باشد (شکل زیر).تابع ASin معکوس تابع سینوس است.
  • کسینوس: که برای داده رستری محاسبه می شود و بازه آن مانند سینوس بین ۱ تا ۱- می باشد . مقدار ارزش سلولها در این تابع نیز به رادیان در نظر گرفته می شود که لازم است به درجه تبدیل شود (شکل زیر ). تابع Acos معکوس تابع کسینوس است.
  • تانژانت: این تابع نیز از توابع رستری می باشد . مقدار ارزش سلولها در این تابع نیز به رادیان در نظر گرفته می شود که لازم است به درجه تبدیل شود (شکل زیر). تابع Atan معکوس تابع تانژانت است.

35 thumb توابع ریاضی در GIS   بخش سوم

اجرای توابع مثلثاتی

 

منبع: کتاب “درآمدی بر سیستم های اطلاعات جغرافیایی”، انتشارات دانشگاه پیام نور

Гарантии топ۱: Продвижение сайта в топ – ۱۰ правил Целенаправленное продвижение сайта требует соблюдения определённых правил и требований, совокупность которых и приводит к высоким местам в выдаче поисковых систем

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *