طبقه بندی سیستم های تصویر در GIS – بخش دوم

3- سیستم تصویر هم فاصله (Equidistant)

این نوع از سیستم های تصویر حفظ کننده فاصله بین نقاط هستند. در هر صورت معمولا در این نوع ازسیتم های تصویر یک یا چند خط وجود دارد که در راستای آن مقیاس نقشه درست می باشد.به طور مثال در سیستم تصویر سینوسوئی (Sinusoidal) استوا و به طور کلی مدارها دارای طول واقعی خود هستند. باید به بخاطر داشت که هیچ سیستم تصویر هم فاصله ای که فاصله تمام نقاط در تمام جهات واقعی باشند وجود ندارد.

12 thumb2 طبقه بندی سیستم های تصویر در GIS   بخش دوم

4- سیستم های تصویر هم جهت (True-direction)

کوتاهترین فاصله بین دو نقطه در یک سطح منحنی مانند سطح زمین در طول هم ارز کروی یک خط مستقیم در یک سطح صاف می باشد. این فاصله در واقع بر روی بزرگترین دایره از کره که از این دو نقطه می گذرد قرار گرفته است. سیستم های تصویر هم جهت و یا آزیموتال (Azimuthal) گونه ای هستند که جهات تمامی خطوط در آنها بر پایه همین کمترین فاصله می باشد. بعضی از این سیستمهای تصویر همزمان هم شکل، هم مساحت و یا هم فاصله نیز می باشند.

می توان به سیستم های زیر اشاره کرد: Lambert azimuthal (equal-area) ، Stereographic (conformal)

13 thumb4 طبقه بندی سیستم های تصویر در GIS   بخش دوم

 

نویسندگان: مهدی امینی پور، امیرحسین فدائی، عباس گلی، نوشین محب علی

Возможности: – рассылает письма через встроенный или внешний smtp, через прокси сервера, – тестирует smtp и прокси сервера по многим параметрам, – вставляет в любое место письма определенную случайную информацию (которую Вы сами определите) для пробивания спам-фильтров, – полный рандом (рандомизация – выбор случайных данных) любых параметров письма! (если рандомизировать абсолютно все параметры, то можно пробивать самые современные антиспам-фильтры!) – настоящая 100% многопоточная рассылка и многое, многое другое! Кроме всего прочего, у Dark Mailer очень удобный и интуитивно понятный интерфейс, что создает комфорт при работе, Студия Topodin, Вы получаете готовый сайт с возможностью менять его контент и дорабатывать его по своему усмотрению

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *