کتابخانه ها و APIهای متن باز در GIS – بخش سوم (SharpMap و MapWindow)

SharpMap

SharpMap یک API برای کار با داده های مکانی است که در محیط .NET توسعه یافته و تحت مجوز LGPL انتشار می یابد. نوع داده مکانی فراهم شده در این API از استاندارد SFS پیروی می کند همراه با توابعی که اکثر آن ها نیز در تطابق یک به یک با این استاندارد هستند. جدول زیر فهرست این توابع و آنالیزها را نشان می دهد.SharpMap قادر به پشتیبانی از فرمت های رستر و برداری گوناگون (اغلب از طریق بسته های الحاقی مانند GDAL/OGR) و تبدیل مختصات از طریق Proj.NET و همچنین عمل به عنوان سریس دهنده WMS می باشد.

توابع پشتیبانی شده در SharpMap

نوع شی هندسی Geometry Geometry Collection Point Curve LineString, Line, LinearRing
توابع Dimension ( )

GeometryType ( )

SRID ( )

Envelope( )

GetBoundingBox()

AsText( )

AsBinary( )

GeomFromText( )

GeomFromWKB( )

IsEmpty( )

IsSimple( )

Boundary( )

NumGeometries( )

Geometry ()

X( )

Y( )

TransformToImage()

Length( )

StartPoint( )

EndPoint()

IsClosed()

IsRing( )

NumPoints()

Point ( )

Value( )

TransformToImage( )

ادامه جدول

نوع شی هندسی Geometry

(cont.)

MultiCurve Surface Polygon MultiSurface
توابع Buffer( )

Equals( )

Contains( )

ConvexHull( )

Crosses( )

Difference( )

Disjoint( )

Distance( )

Intersection( )

Intersects( )

Overlaps( )

Relate( )

Touches( )

SymDifference()

Union( )

Within( )

IsClosed( )

Length( )

IsCCW( )

Area( )

Centroid( )

PointOnSurface( )

ExteriorRing()

NumInteriorRing( )

InteriorRing ()

TransformToImage( )

Area( )

Centroid( )

PointOnSurface( )

MapWindow

MapWindow هم به عنوان یک برنامه رومیزی GIS و هم به عنوان یک کنترل ActiveX نوشته شده با زبان ویژوال C++ تحت مجوز MPL مورد استفاده قرار می گیرد که در حالت دوم می تواند توسط زبان های برنامه نویسی پشتیبانی کننده ActiveX مانند VB، مجموعه .NET و Delphi جهت تولید و توسعه برنامه های GIS به کار گرفته شود. در حالت اول نیز عملکرد برنامه از طریق توسعه بسته های الحاقی و افزودن ان به برنامه قابل بهبود می باشد.

امکانات مشاهده و ویرایش Shapefile، ویرایش اطلاعات توصیفی، برچسب گذاری، مشاهده فایل های رستر و کار با سیستم های تصویر از جمله قابلیت های این کتابخانه است.

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *