مقاله “شبیه سازی رشد فیزیکی شهر با استفاده از مدل سلول های خودکار شهری”

این تحقیق در پی آن است که الگوی روش شناختی جدیدی را برای شبیه سازی دینامیک کاربری اراضی شهری با استفاده، ازسنجش از دور، GIS  و مدل سلول های خودکار فراهم نماید. آزمایش این مدل برای شبیه سازی تغییرات کاربری اراضی شهری یکی از شهرهای میانی ایران (شهرکرد) و برای یک دوره زمانی 35 ساله انجام گرفت. احتمالات تبدیل کلی از روش زنجیره های مارکف و همچنین جداول شرایط منحصربه فرد حاصل از روش WoE به دست آمد. احتمالات تبدیل محلی به وسیله متغیرهای مربوط به عوامل زیرساختی شهر و با استفاده از دو روش احتمالاتی تجربی روش وزن های شاهد (WoE) بر اساس تئوری بیز و همچنین مدل رگرسیون لجستیک محاسبه گردید. قوانین تبدیل کاربری اراضی نهایی وارد مدل Urban-CA   گردید  و بر اساس الگوریتم های اختصاص کاربری اراضی تصادفی، شبیه سازی صورت گرفت.

این مدل Urban-CA  تغییر کاربری اراضی یک مدل CA که بر پایه همسایگی هشت تایی مور است را اجرا می کند. خروجی های شبیه سازی به صورت آماری با یک روش ترکیبی  جدید که بر پایه روش های تحلیل چندگانه است، ارزیابی گردید. بعد از آنکه شبیه سازی برای دوره های زمانی 1999- 2002 و 2002-2006 اجرا شد، مدل شبیهسازی برای پیش بینی تغییرات کاربری اراضی شهری تا سال 2025  (1404 ) و برای سناریوهای مختلف برنامه ریزی شهری اجرا شد. برای تمام دوره های شبیه سازی، بهترین نتایج در استفاده از ترکیب روش مارکف  و روش رگرسیون لجستیک با گامای  0.5برای استخراج قوانین تبدیل حاصل شد. نتایج مختلف شبیه ساز ی برای منطقه مورد مطالعه، کاربردی بودن آتی مدل برای شبیه سازی روند رشد شهرهای ایران و سایر نقاط جهان را اثبات می کند.

عنوان مقاله: شبیه سازی رشد فیزیکی شهر با استفاده از مدل سلول های خودکار شهری (Urban- CA) و GIS,RS مطالعه موردی: شهر شهرکرد

کلمات کلیدی : سلول های خودکار شهری(Urban-CA)، شبیه سازی، قوانین تبدیل، احتمالات تبدیل، وزن های شاهد(WoE) ، رگرسیون لجستیک،زنجیره های مارکف.

نویسندگان: علی صادقی ، خاطره سعیدی ، علی اکبر متکان ، علیرضا شکیبا ، پرویز ضیائیان فیروزآبادی

ارائه شده در: همایش ژئوماتیک 90

 

دانلود “42_20111217_115810” 42_20111217_115810.pdf – Downloaded 1690 times – 840 KB

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *