مقاله “مقایسه مدل های Fuzzy AHP باکلی و ANP در ارزیابی توان جنگلداری”

سطح جنگلهای زاگرس به طور دایم در خطر تخریب است. از اینرو باید مدیریتی بر باقی مانده این جنگلها اعمال شود که مبتنی بر ارزیابی توان اکولوژیک باشد. ارزیابی سرزمین در واقع شامل پیش بینی یا سنجش کیفیت سرزمین برای یک کاربری خاص از نظر تولید، آسیب پذیری و نیازمندیهای مدیریت است. بر این اساس در این تحقیق به ارزیابی توان اکولوژیک حاشیه شهر بهبهان برای کاربری جنگلداری پرداخته شد. بعد از انجام مطالعات پایه و تهیه نقشه های موضوعی منطقه شامل معیارهای خاک، اقلیم، فیزیوگرافی، پوشش گیاهی و سنگ بستر، از روش های تصمیم گیری چندمعیاره فازی Fuzzy AHP با کلی و ANP جهت استانداردسازی و تعیین وزن معیارها استفاده گردید. در نهایت، مدل اکولوژیک توان منطقه برای اولویت بندی کاربری جنگلداری ارائه و نقشه نهایی ارزیابی با استفاده از مدل WLC در هفت طبقه برای منطقه آماده گردید. نتایج نشان داد، در روش ANP، 55.58 درصد از مساحت منطقه برای کاربری اراضی جنگلداری مساعد است که به واقعیت نزدیک تر است. در صورتی که در روش Fuzzy AHP 95.23 درصد از مساحت منطقه مساعد به دست امد. در نهایت، چنین نتیجه گیری شد که روش ANP انعطاف پذیری بیشتر و قابلیت بالاتری در تعیین مناطق مناسب برای کاربری جنگلداری دارد.

عنوان مقاله: مقاله “مقایسه مدل های Fuzzy AHP باکلی و ANP در ارزیابی توان جنگلداری”

کلمات کلیدى: ارزیابی زیست محیطی، مدل تصمیم گیری چندمعیاره، کاربری جنگلداری، مدل ترکیب خطی وزنی، سامانه اطلاعات جغرافیایی

نویسندگان: وحید رحیمی، حمیدرضا پورخباز، حسین اقدر، فاطمه محمدیاری

ارائه شده بوم شناسی کاربردی سال چهارم شماره سیزدهم پاییز 1394

رمز: gistech.ir

 

دانلود “IJAE-v4n13p15-fa.rar” IJAE-v4n13p15-fa.rar – Downloaded 1173 times – 8 MB

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *