مقاله ” بررسی مدیریت منابع روستایی با مدلسازی در GIS “

چکیده

لزوم توجه به نواحی روستایی بعنوان پایه و اساس توسعه زیربناهای اقتصادی در جوامع در حال توسعه- نظیرکشورما – در سالهای اخیر بسیار نمایان شده است. ضرورت توسعه و مدیریت شایسته در تخصیص امکانات و استفاده از پتانسیل ها و دانش بومی مناطق روستایی از اولویتهای امور مدیریتی کشور به شمار می رود. میزان بالای داده های نقاط روستایی از جمله : میزان و کیفیت آب مورد استفاده کشاورزی، اطلاعات طرح هادی و روند انجام آنها، توسعه کالبدی روستا، شرایط طبیعی و وضعیت اجتماعی و انسانی روستا، تعداد دام و نحوه تامین آذوغه آنها، اطلاع از انواع سوانح طبیعی و مدیرت بحران، وضعیت اقتصادی مانند اشتغال، درآمد و انواع داده های کیفی وکمی در نقاط روستایی برای مدیریت بهینه و کارآمد نیاز به ساماندهی و مدیریت دارند. لذا تجزیه و تحلیل های آماری و ریاضی با استفاده از مدل های مختلف مدیریت و GIS بسیار تسریع یافته و راحت میباشد. در مطالعه حاضر، از مدل تلفیقی برنامه ریزی و مدیریت و با بهره گیری از تجزیه و تحلیل سیستمی سعی بر این شده است که پس از بررسی های مربوط به توان اکولوژیکی منطقه و تجزیه و تحلیل نیازها و امکانات موجود و در نظر گرفتن تمام پارامترهای موثر، بمنظور استفاده بهینه از تمام منابع سرزمین و منابع موجود در منطقه که حاصل فعالیت های مستمر در طول زمان میباشند، مدلی جهت مدیریت کارآمد طراحی گردیده است. در همین راستا نقشه های 1/25000 و کاداستر روستایی از سازمانهای مربوطه تهیه و تصاویر ماهواره ای Spot با قدرت تفکیک پایین جمع آوری و پس از آماده کردن داده ها در لایه های تفکیک شده به سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)انتقال گردید. در این میان با توجه به مدل آمایش ، توان اکولوژیکی منطقه محاسبه و در محاسبات اعمال گردیده است و در نهایت راهکاری بمنظور مدیریت برای بهره برداری های بعدی ارائه گردیده است.

عنوان مقاله: بررسی مدیریت منابع روستایی با روش فرآیند مدلسازی در GIS – مطالعه موردی : روستای مینق

کلمات کلیدى: مدیریت منابع، آمایش، مدلسازی، GIS

نویسندگان: سهیل اسدی، سید وحید شیخ الاسلامی ، صدرا کریم زاده، سجاد راثی

ارائه شده در: همایش ژئوماتیک 90

رمز: gistech.ir

دانلود “30_20111218_134234” 30_20111218_134234.rar – Downloaded 1272 times – 3 MB

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *