آماده سازی اطلاعات مکانی در نرم افزار Autocad Map – بخش ۳

3. یکپارچه سازی عوارض سطحی

جهت بستن پلیگونها در محیط Autodesk Map باید از منوی Map،زیر منوی Topology گزینه Create را انتخاب نمود.

26

در ادامه در پنجره Create (Polygon) Topology به شکل زیر عمل می‌کنیم:

الف-مشخص کردن نوع توپولوژی (Topology Type)

در این بخش باید با توجه به نوع المانهای مورد پردازش یکی از سه نوع

  • Node (نقطه)
  • Network (شبکه)
  • Polygon (سطح )

را انتخاب نمود. با توجه به هدف ما در این مرحله می‌بایست گزینه Polygon را انتخاب کرد.

27

نکته مهم: برای ادامه کار انتخاب یک نام برای توپولوژی الزامی است.

ب- انتخاب اتصالات(Select Link)

در این مرحله می‌بایست المانهایی را که در نهایت تشکیل پلیگونهای مورد نظر را می دهد، انتخاب کرد. این انتخاب می‌تواند به شکل انتخاب کلیه المانها و یا به شکل دستی و یا استفاده از فیلترها(مثلاً یک لایه خاص و یا یک کلاس خاص صورت بگیرد.

28

ج- انتخاب نقاط (Select Nodes)

در این مرحله نقاطی را که در تولید توپولوژی باید مشارکت داشته باشند انتخاب می کنیم.در این مرحله نیز مانند مرحله قبل انتخاب المانها به دوشکل کلی و یا استفاده از فیلتر خاص صورت می‌گیرد.

29

د- ایجاد نقاط جدید (Create new nodes )

در این مرحله با انتخاب گزینه Create new nodes اجازه ایجاد Node در مکانهایی که به نقاط جدیدی برای تشکیل توپولوژی نیاز داشته باشند را می‌دهیم.

30

ه-انتخاب نقاط مرکزی (Select Centroids)

در این مرحله در صورت وجود داشتن نقاط مرکزی، می‌توان آنها را به دو شکل کلی و یا انتخاب دستی و یا استفاده از فیلتر خاص انتخاب نمود.

31

و-ایجاد نقاط مرکزی جدید(Create New Centroids )

در این مرحله از کار با انتخاب گزینه Create missing centroids امکان ایجاد نقاط مرکزی جدید برای تشکیل توپولوژی را فراهم می نماییم.

32

ز-نشانه گذاری خطاها(Error Marker)

در این مرحله از کار می‌توان تنظیمات نحوه نمایش خطاهای موجود در هنگام عملیات تولید توپولوژی را مشخص نمود.

  • مشخص کردن خطا با رنگ ویژه(Highlight errors)
  • مشخص کردن خطا با استفاده از نشانه های هندسی(Mark error with blocks)

خطاهایی که ممکن است در عملیات تولید توپولوژی بروز نماید به قرار زیر می باشد.

  • تکراری شدن نقاط مرکزی
  • فضاهایی که امکان کامل شدن آنها نمی باشد.(Incomplete area )
  • خطای درهم شدگی پلیگونها(Highlight sliver polygons)

33

نکته مهم: نرم افزار Autodesk Map تا برطرف نشدن کلیه خطاها اقدام به ایجاد نقاط مرکزی و توپولوژی نمی‌کند.

با زدن دکمه Finish در صورت وجود هرگونه خطا پیغام های لازم ظاهر خواهد شد ودر صورت عدم وحود خطا نقاط مرکزی در لایه مشخص شده ایجاد خواهد شد.

34

در ادامه از منوی Map،زیر منوی Topology گزینهCreate closed polylines را انتخاب می‌کنیم و در قسمت Topology Name نامی را که در بخش قبل (قسمت Topology Type) مشخص کرده بودیم Load می کنیم و در قسمت How on Layer لایه ای که پلیگونها در آن ایجاد می گردند را مشخص کرده و دکمه Ok را می زنیم.

35

و درخاتمه پلیگونهای ایجاد شده را خواهیم داشت.

36

 

نویسنده: مهدی جعفری ندوشن

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *