آماده سازی اطلاعات مکانی در نرم افزار Autocad Map – بخش ۲

2. Clean کردن عوارض

جهت Clean کردن عوارض در محیط Autodesk Map باید از منوی Map،زیر منوی Tools گزینه Drawing Cleanup را انتخاب کرد.

20

در ادامه در پنجره Drawing cleanup به شرح زیر عمل می‌کنیم:

الف- انتخاب المانها جهت انجام عملیات Clean(Select Objects)

  در بخش Select Objects می توان به طرق مختلف اقدام به انتخاب عوارض کرد.

21

ب- تنظیمات چگونگی انجام عملیات Clean(Cleanup Actions)

در این بخش (Cleanup Actions) که از پیچیدگی خاصی برخوردار است، باید نسبت به انتخاب نوع خطا و تنظیمات پارامترهای لازم جهت انجام عملیات Clean اقدام کرد.

22

به این شکل که با Add کردن هر نوع فعالیتی یک سری پارامتر هایی را باید تنظیم نمود. به عنوان مثال با Add کردن گزینه Delete Duplicates باید پارامتر های تلرانس و انواع المانهایی که باید این عملیات بر روی آنها انجام شود را انتخاب کرد(مثلا Text) که در این صورت این عملیات فقط بر روی Text های موجود در المانهای انتخاب شده در مر حله قبلی صورت می‌گیرد. یا با Add نمودن گزینه Erase Short Objects ،پارامتر تلرانس را باید تنظیم نمود.

*نکته مهم: تنظیم گزینه تلرانس بستگی مستقیم به مقیاس نقشه و دقت ترسیم عوارض موجود دارد.

23

در ادامه به انواع فعالیتها و توضیحی کوتاه در مورد هر یک می پردازیم:

 • Delete Duplicates: عوارض تکراری موجود در فایل را حذف می‌نماید.
 • Erase Short Objects: عوارض با اندازه کوچک در فایل را حذف می‌نماید.
 • Break Crossing Objects: اقدام به شکستن المانها به ساده ترین جزء می‌نماید.
 • Extend Undershoots: خطاهای نرسیدگی را اصلاح می‌نماید.
 • Apparent Intersection: ایجاد Node در محل تقاطع‌ها می‌نماید.
 • Snap Clustered Nodes: اقدام به Snap کردن مجموعه ای از Node ها در یک تلرانس مشخص می‌نماید.
 • Dissolve Pseudo Nodes: نقاط زائد بین دو Node را حذف می‌نماید.
 • Erase Dangling Objects: المانهایی که دارای یک سر آزاد می باشند،حذف می‌نماید.
 • Simplify Objects:اقدام به ساده‌سازی المانها می‌نماید.
 • Zero length Objects: المانهای با طول صفر را حذف می‌نماید.
 • Weed polylines: رئوس اضافی خطوط را حذف می کند.

*نکته مهم: تقدم و تاخر انجام فعالیتهای مختلف را می‌توان تنظیم نمود و باید توجه داشت که در صورت عدم دقت در این کار امکان درست انجام نشدن عملیات Clean عوارض وجود خواهد داشت.

ج- تعیین روش انجام عملیات Clean (Cleanup Methods):

در این بخش می توان نحوه انجام عملیات Clean را برروی المانهای انتخاب شده مشخص کرد.

که شامل سه گزینه زیر می باشد:

 • Modify original objects: تمامی تغییرات لازم بر روی خود المانهای انتخابی صورت بگیرد.
 • Retain original objects and create new objects: المانهای انتخاب شده را حفظ می‌نماید و تمامی تغییرات لازم را انجام داده و یکسری المانهای جدید ایجاد می‌نماید.
 • Delete original objects and create new objects: المانهای انتخاب شده را حذف می نماید و تمامی تغییرات لازم را انجام داده و یکسری المانهای جدید ایجاد می نماید.(در یک لایه مشخص و یا در همان لایه اولیه)

24

همچنین در این بخش می توان در صورت لزوم اقدام به تبدیل نمودن المانهای مختلف به Polyline و یا Circle به Arc نمود.

د- مشخص کردن اشکالات (Error Markers)

در این بخش می توان در صورت لزوم اشکالات مختلف را با اشکال مختلف نمایش داد و پارامترهای آن را به شکل دلخواه تنظیم نمود.

25

*نکته: در تمامی مراحل چهارگانه فوق می توان تنظیمات انجام شده را Save کرد ودر صورت نیاز مجدداً Load نمود.

نویسنده: مهدی جعفری ندوشن

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *