آشنایی با ArcCatalog – بخش دوم

آشنایی با Geography menu

04

این ابزار در ArcCatalog کاملا مشابه ابزار Tools در زیر مجموعه Arc Map است که کاربردی مشابه دارد. از جمله بزرگ نمایی، کوچک نمایی جا بجایی نقشه در محیط Content List و سایر کاربردها.

Create Thumbnail : از این آیکون جهت ساخت تصویری کوچک به نام نقشه بند انگشتی، به منظور نمایش در سربرگ Contents استفاده میشود.

05

Catalog Tree : یکی از اجزای بسیار مهی که در محیط Arc Catalog موجود می باشد و کاربران بیشتر فعالیتهای خود را در این بخش انجام میدهند درختواره فهرست است که مسیرهای معرفی شده و اطلاعات موجود در آن مسیرها را فهرست کرده و نمایش میدهد.

06

Content List : این بخش از Arc Catalog شامل سه سربرگ است که به منظور نمایش محتویات پوشه ها و لایه های انتخاب شده در Catalog Tree بکار میرود.

سربرگها عبارتند از:

Contents : در این سربرگ نام و نوع لایه و احیانا اگر برای لایه تصویر بند انگشتی درست کرده باشید، تصویر مذکور نمایش مییابد.

07

Preview : این سربرگ جهت پیش نمایش محتوای لایه های انتخاب شده، بکار می رود. بصورتی که با انتخاب لایه وکتوری و فتن به سربرگ مذکور میتوان نمایش نقشه را درست مشابه آنچه که در Data View و محیط Arc Map قابل نمایش است، مشاهده نمود.

08

همچنین با انتخاب گزینه Table از منوی پایین رونده مقابل عبارت Preview میتوان پیش نمایش جدول توصیفی لایه را مشاهده نمود.

09

Description : اطلاعات توصیفی نقشه در این سربرگ نمایش می یابد این اطلاعات میتواند شامل نام لایه، نام و نوع فیلدها، سیستم مختصات لایه و نام نقشه بردار یا شرکت تهیه کننده باشد.

10

منبع: کتاب “آموزش مقدماتی و کاربردی نرم افزار ArcGIS 10.1″، ابراهیم فیروزی

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *