آموزش ابزارهای ۳D Analyst در آرک جی آی اس- بخش ۱۱

ابزار جهت شیب Aspect

از این ابزار جهت تهیه نقشه جهات شیب استفاده میشود.نقشه جهت شیب را میتوان از نقشه شیب یا یک لایه ارتفاعی تهیه کرد.ارزش پیکسل های لایه خروجی نشان دهنده جهت شیب آن پیکسل است.بدون شک دقت نقشه تولید شده متاثر از کیفیت داده ورودی است.مهمترین عامل موثر در این فرایند لایه DEM مورد استفاده است که هر چقدر وضوح این لایه بیشتر باشد دقت نقشه های تولیدی بیشتر خواهد بود.محاسبه جهات شیب با واحد درجه اندازه گیری میشود و صفر آن شمال جغرافیایی بوده و در جهت چرخش عقربه های ساعت حرکت میکند.(360-0)در این نقشه ارزش پیکسل های بدون جهت با عنوان Flat (-1) مشخص میشود.

لایه ارتفاعی موردنظر را در محیط Arc Map باز کنید.جعبه ابزار Aspect را از مسیر :

Arc Toolbox/3D Analyst tools/ Raster Surface باز کنید.لایه رستری را در پنجره Input Raster وارد کنید و مسیر ذخیره آن را مشخص کنید.

51

52

ابزار منحنی میزان Contour

منحنی های تراز رایج ترین روش ترسیم نقشه های ناهمواری است.منحنی تراز از اتصال نقاط هم ارتفاع به دست می آید و فاصله منحنی های تراز بیانگر فاصله ارتفاعی بین آنهاست.منحنی های تراز به سه دسته اصلی،فرعی و واسطه تقسیم میشود.این خطوط هیچگاه یکدیگر را قطع نمی کنند.ابزار Contour جهت تهیه نقشه منحنی های میزان از یک لایه ارتفاعی استفاده میشود.Contour تولید شده،یک لایه وکتوری خطی هستند که در جدول اطلاعاتی آن،عدد مربوط به ارتفاع منحنی وجود دارد.منحنی های میزان را میتوان از یک لایه رستری ( DEM ) ویا یک مدل ارتفاعی ( TIN )تهیه کرد.در این ابزار از لایه رستری استفاده میشود.

53

لایه موردنظر را در ArcMap باز کنید.جعبه ابزار Contour را از مسیر : Arc Toolbox/3D Analyst tools/ Raster Surface باز کنید.در Input Raster لایه رستری را وارد کنید.در پنجره بعدی مسیر ذخیره را تعین کنید.پنجره Interval Contour برای تنظیم فاصله بین منحنی های میزان است.در این پنجره عدد 100 را وارد کنید.( فاصله خطوط منحنی میزان از یکدیگر صد متر به صد متر میباشد.)

Base Contour حداقل ارتفاعی است که ترسیم منحنی های میزان با آن شروع میشود.(عدد پیش فرض صفر را تغییر ندهید.)

Zfactor در شرایطی که واحد نقشه و واحد ارتفاع یکسان نباشند عدد مربوطه برای یکسان سازی واحد ها وارد میشود.مثلا اگر واحد اندازه گیری X و Y به متر اما ارتفاع بر حسب فوت( Feet )باشد اگر در این پنجره عدد 3045/0 را وارد کنید،واحد فوت به متر تبدیل خواهد شد.

54

55

ترتیبی که سایت تخصصی جی.آی.اس برای مطالعه سری جعبه ابزار 3D Analyst پیشنهاد می کند:

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *