آموزش ابزارهای ۳D Analyst در ArcGIS – بخش نهم

ابزار Divide

اگر از یک منطقه،دو فایل رستری با اندازه پیکسل سایز های یکسان داشته باشیم میتوانیم از تقسیم ارزش پیسکل های آنها،لایه جدیدی تولید کنیم.

41 thumb آموزش ابزارهای 3D Analyst در ArcGIS   بخش نهم

دو لایه رستری خود را در ArcMap باز کنید.جعبه ابزار Divide را از مسیر : ArcToolbox/3D Analysis Tools/ Raster Math باز کنید. در پنجره اول لایه DEM و در پنجره دوم لایه Slop را وارد کنید.در آخر مسیر ذخیره فایل خروجی را مشخص کنید و در آخر OK کنید.

ابزار  Float

به کمک این ابزار میتوان ارزش پیکسلی هر سلول را به صورت اعشاری تا پنج رقم اعشار محاسبه کرد.البته این لایه رستری فاقد جدول توصیفی است.

42 thumb آموزش ابزارهای 3D Analyst در ArcGIS   بخش نهم

لایه رستری موردنظر را در محیط ArcMap باز کنید. ابزار Float را از مسیر : Raster math /3D Analyst tools ArcToolbox/ باز کنید.لایه رستری را در پنجره Input Raster or constant value وارد کنید و در قسمت بعدی نام و محل ذخیره آن را مشخص کنید.

43 thumb آموزش ابزارهای 3D Analyst در ArcGIS   بخش نهم

ابزار  Int

این ابزار عکس ابزار Float عمل کرده و اعشار ارزش پیکسل ها را گرد کرده و به عدد صحیح تبدیل میکند.جدول اطلاعاتی برای فایل رستری ساخته شده و ارزش آنها در این جدول ذخیره میشود.

44 thumb آموزش ابزارهای 3D Analyst در ArcGIS   بخش نهم

لایه موردنظر را باز کنید.جعبه ابزار Int را نیز از مسیر : Ar Toolbox/3D Analyst tools / Raster math باز کنید.لایه DEM را در پنجره اول وارد کنید و در پنجره بعدی نام و مسیر ذخیره را تعیین کنید.سپس OK کنید.

45 thumb آموزش ابزارهای 3D Analyst در ArcGIS   بخش نهم

ترتیبی که سایت تخصصی جی.آی.اس برای مطالعه سری جعبه ابزار 3D Analyst پیشنهاد می کند:

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پرسش پاسخ پزشکی مرکز مشاوره اروميه