آموزش ابزارهای ۳D Analyst در ArcGIS – بخش هشتم

ابزار Volume Surface

از این ابزار جهت محاسبه حجم عملیات خاکبرداری و خاکریزی ، پایین تر یا بالاتر از یک ارتفاع مشخص،استفاده میشود.خروجی این روش فایلی با فرمت .txt است .

33

این جعبه ابزار را از مسیر :Arc Toolbox/3D Analyst Tools/Functional Surface باز کنید.لایه TIN موردنظر را در پنجره Input Surface این ابزار وارد کنید.در پنجره بعدی مسیر ذخیره فایل .txt را تعیین کنید.در قسمت بعدی تعیین میکنیم که بالا یا پایین سطح مبنا مورد محاسبه قرار گیرد.در واقع با انتخاب گزینه above حجم مربوط به عملیات خاکبرداری،و با انتخاب گزینه below حجم عملیات خاکریزی محاسبه میشود.در این پنجره گزینه above را انتخاب کنید.در پنجره Plane Height ،ارتفاع سطح مبنای ( خط برش ) محاسباتی تعیین میشود.در این کادر عدد 1500 را وارد کنید.و در آخر OK کنید.فایل خروجی با فرمت .txt را باز کنید و اطلاعات آن را مشاهده نمایید.

ابزار Topo To Raster

با استفاده از این ابزار ، میتوان همزمان از چند آیتم مختلف برای انجام عملیات درون یابی استفاده کرد.در این ابزار میتوان از نقاط ارتفاع دار،خطوط منحنی میزان ، موقعیت قرار گیری نهر و رودخانه،حلقه های چاه و پلی گون های مربوط به موقعیت قرار گیری دریاچه و برکه برای تهیه فایل رستری ارتفاع دار (DEM) استفاده کرد.استفاده از این ابزار جهت تهیه فایل رستری،در صورتی که همه نکات آن به دقت بررسی شود،خروجی بسیار دقیقی خواهد داشت.در این تمرین میخواهیم با استفاده از چندین آیتم مختلف ، به عملیات درون یابی بپردازیم.

Arc Map را باز کنید. تمام لایه های موردنظر خود را باز کنید.جعبه ابزار Topo To Raster را از مسیر :Arc Toolbox / 3D Analysis tools / Raster Interpolation باز کنید.مهمترین تنظیمات این بخش در پنجره Input Feature data صورت میگیرد.به طوریکه لایه های ورودی باید با توجه به نقشی که در ایجاد تولید لایه رستری( DEM)ایفا میکنند، تنظیم شوند.بروز هرگونه خطا و اشتباه در این پنجره باعث تولید شدن لایه های متناقضی با لایه اصلی میشوند.در زیر به نوع لایه های ورودی و تنظیمات مربوط به هر کدام اشاره شده است.

  1. Point Elevation  : یک کلاس عارضه نقطه ای که یک سطح ارتفاع دار را نمایش میدهد و دارای فیلدی است که ارتفاع نقاط در آن ذخیره شده است. نام این فیلد باید در قسمت Field تنظیم شود.
  2.  Contour : یک کلاس عارضه خطی ای که خطوط منحنی میزان را نمایش میدهد و دارای فیلدی است که ارتفاع خطوط منحنی در آن ذخیره شده است. نام این فیلد باید در قسمت Field تنظیم شود.
  3.  Stream : یک کلاس عارضه خطی که موقعیت قرار گیری نهر و رودخانه های منطقه را نمایش میدهد.همه این خطوط به سمت پایین رود جریان دارند.این کلاس عارضه فقط باید شامل خط و خطوط آبراهه ها و مسیر جریان رودخانه ها باشد.بعد از معرفی این لایه به عنوان Stream نیازی به معرفی Field آن نیست.
  4.  Sink :یک کلاس عارضه نقطه ای که برای نمایش حلقه چاه یا گودال از آن استفاده میشود.اگر این عارضه دارای فیلدی باشد که که نشان دهنده عمق آن باشد میتوان آن را در قسمت Filed معرفی کرد در غیر اینصورت میتواند فقط معرف موقعیت آن حلقه چاه باشد پس در قسمت Field آن باید گزینه NONE را انتخاب کنید.
  5.  Boundary : یک کلاس عارضه سطحی که فقط شامل یک عارضه است و به کمک آن میتوان حد و مرز فایل رستر خروجی را مشخص کرد.پیکسل هایی که در بیرون این محدوده قرار میگیرند NONE_DATA محسوب میشوند.از این عارضه برای Clip کردن محدوده و جلوگیری از ساخت فایل رستری برای کل محدوده استفاده میشود.برای این عارضه نیاز به معرفی فیلدی در قسمت Field نداریم.
  6.  Lake : یک کلاس عارضه سطحی که مخصوص نمایش موقعیت قرارگیری عارضه دریاچه هاست.تمام پیکسل های در برگیرنده موقعیت دریاچه ها ،کمترین ارتفاع ممکن را شامل میشوند.این کلاس عارضه نیز ،نیازی به معرفی فیلد در قسمت Filed ندارد.

هر چهار لایه را به داخل پنجره Input Feature data هدایت کنید.ابتدا در قسمت Type نقش هر یک از عوارض را معرفی کنید.

در پنجره بعدی محل ذخیره فایل را مشخص کنید و بدون تغییر سایر پیش فرض ها OK کنید.

40

ترتیبی که سایت تخصصی جی.آی.اس برای مطالعه سری جعبه ابزار 3D Analyst پیشنهاد می کند:

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *