آموزش ابزارهای ۳D Analyst در ArcGIS – بخش هفتم

ابزار Line Of Sight

به کمک این ابزار میتوان نقشه خط دید بین دو نطقه ابتدایی وانتهایی یک خط را تهیه کرد.روش کار به این صورت است که بعد از معرفی سطحی که نمایشگر ناهمواریهای زمین است لایه خطی را در این جعبه ابزار وارد میکنیم و دو سر این خط مبنایی میشود بر تهیه نقشه خط دید.نکته مهم اینکه خط دید از Vertexesشروع لایه خطی به سمت Vertexes انتهایی محاسبه میشود.

31

جعبه ابزار Line Of Sight را از مسیر : Arc Toolbox/3D Analysis Tools/Functional Surface باز کنید.در پنجره Input Surface لایه TIN را وارد کنید.عارضه خطی Road را از همان مسیر قبلی در پنجره Input Line Feature Class باز کنید.میتوانید با باز کردن جدول Attribute لایه Road و مشاهده FID عوارض ،نقطه شروع و پایان از همدیگر تشخیص دهید.در قسمت بعدی مسیر ذخیره لایه خروجی را تعیین کنید.پنجره User Refraction نیز مربوط است به دخالت دادن اثرات اتمسفر و شکست نور در تهیه این نقشه،که در صورت فعال بودن این اثرات اعمال میشوند.در آخر OK کنید.لایه تولیدی نشان دهنده دو مسیر است.خطوط قابل مشاهده و غیر قایل مشاهده.

ابزار Surface Spot

به کمک این ابزار میتوان ارتفاع نقاط مورد نظر را از سطح ارتفاع داری که نقاط بر روی آن قرار گرفته اند محاسبه و در جدول توصیفی لایه نقطه ای ذخیره کرد.با استفاده از این ابزار میتوان ارتفاع هر نقطه ای را از روی مدل ارتفاعی آن منطقه بدست آورد.در این پروژه میخواهیم ارتفاع دکل های دیدبانی که برای منطقه حفاظت شده ماملو ساخته شده است را بدست آوریم.

جعبه ابزار Surface Spot را از مسیر : Arc Toolbox/3D Analysis Tools/Functional Surface باز کنید.لایه نقطه ای خود را به داخل پنجره Input Feature Calass وارد کنید.در پنجره بعدی نام فیلدی که قرار است ارتفاع در آن ذخیره شود،تعیین کنید.پنجره Zfactor برای یکسان سازی مقیاس ارتفاع و سطح به کار می رود.برای مثال اگر X و Y به متر باشند ولی ارتفاع بر حسب فوت (Feet)باشد اگر 0.3045 = Zfactor قرار داده شود،واحد فوت به متر تبدیل میشود.پنجره Method ،شامل دو متد خطی و همسایگی برای محاسبه ارتفاع نقاط است.در این پروژه متد خطی راانتخاب کنید.و OK کنید.جدول اطلاعاتی لایه را باز کنید.فیلدی اضافه و ارتفاع نقاط در آن وارد شده است.

32

ترتیبی که سایت تخصصی جی.آی.اس برای مطالعه سری جعبه ابزار 3D Analyst پیشنهاد می کند:

1 نظر

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *