آموزش ابزارهای Data Management در Arc GIS – بخش دهم

25 – Add Join

لایه های اطلاعاتی در محیط GIS ،دارای جداولی هستند که حاوی توضیحات و توصیفاتی از مشخصه های عوارض اند.این اطلاعات در فیلدها و در قالب سطر ها و ستون هایی در جدول لایه ذخیره میشوند.فیلدهای تشکیل دهنده جداول بسته به نوع جنس مشخصات ( عدد صحیح ،عدد اعشاری،حروف و …….) آنها متفاوت از یکدیگر هستند.با استفاده از این ابزار میتوان جداول توصیفی لایه های مختلف را با یکدیگر تلفیق کرد،اما لازمه این کار وجود حداقل یک ستون مشترک در هر دو جدول توصیفی است.فیلدهای مشترکی که Join میشوند،در جداول به صورت دایمی ذخیره نمی شود و فقط به صورت موقت ، اطلاعات جداول با هم ادغام میشوند.

25

برای این کار از مسیر : Arc GIS/Data Management tools/ Joins دو لایه خود را در ArcMap باز کنید..جدول توصیفی هر دو لایه را باز کنیدهر دو عارضه دارای فیلد مشترک هستند.به کمک این فیلد مشترک جداول آنها را با هم Join میکنیم.جعبه ابزار Add Join را از مسیر :

Data Management Tools/ Joins / Toolbox Arc باز کنید.در پنجره Name or Table view Layer فیلد land_Point را وارد کنید.در پنجره Input Join Field نام فیلد مشترک را وارد کنید.در پنجره Input Join لایه موردنظر خود را وارد کنید.در پنجره بعدی نام فیلد مشترک را انتخاب کنید و OK کنید .جدول توصیفی لایه جدید را باز کنید .همانطور که مشاهده میکنید،اطلاعات جدول لایه قبلی وارد این جدول شده است.

26

26 – Remove Join

با استفاده از این ابزار میتوان فیلدهایی که با استفاده از ابزار Join با یکدیگر به صورت موقت تلفیق شده اند را از یکدیگر جدا کرد.تمرین قبل را انجام دهید تا اطلاعات دو جدول با یکدیگر تلفیق شود بعد این جعبه ابزار را از مسیر : Data Management Tools/ Joins / Toolbox Arc بازکنید.در پنجره اول لایه موردنظر خود را که علاوه بر اطلاعات لایه خودش،حاوی اطلاعات جدول دیگری نیز هست را وارد کنید و در پنجره دوم لایه دوم که با لایه اول Join شده را وارد کنید و OK کنید.اگر جدول توصیفی لایه اول را باز کنید دیگر اطلاعات Join شده را نمی بینید.

ترتیبی که سایت تخصصی جی.آی.اس برای مطالعه سری جعبه ابزار Data Management پیشنهاد می کند:

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *