آموزش ابزارهای Data Management در Arc GIS – بخش چهارم

10 – Feature multipart to Singlepart

از این ابزار جهت تفکیک و جدا کردن لایه ها یی که دارای عوارض چند تکه ای هستند ،استفاده میشود و این عوارض را به بخش های تشکیل دهنده خود تقسیم میکند و هر بخش تبدیل به یک عارضه میشود..مثلا یکی از کاربردهای این ابزار زمانی است که،لایه ای که در نتیجه عملیات Intersect و از تلفیق چندین لایه دیگر به وجود آمده و دارای عوارض چند تکه ای است را از همدیگر جدا کرده و برای هر کدام از عوارض تفکیک شده در جدول Attribute لایه یک Record ساخته میشود.

13

نکته مهم اینکه پس از استفاده از ابزار Intersect ،استفاده از این ابزار جهت تفکیک عوارض از یکدیگر ،ضروری است.

14

11 – To Line Polygon

از این ابزار جهت تبدیل عوارض سطحی به عوارض خطی استفاده میشود.لایه ورودی در این جعبه ابزار حتما باید از نوع پلی گون باشد.فرق این ابزار با ابزار Feature To Line ،در این است که در استفاده از این ابزار تمام فیلدهای اطلاعاتی لایه حذف میشود و دو فیلد جدید با نامهای LEFT_FID وRIGHT_FID ساخته میشود که در این فیلد ها ،موقعیت قرار گیری خطوط سمت چپ و راست آنها با کد هایی مشخص شده است.

15

لایه پلی گون موردنظر خود را در ArcMapباز کنید.جدول این لایه و اطلاعات فیلد های مربوط به این پلی گون را مشاهده کنید.جدول توصیفی لایه را ببندید و جعبه ابزار To Line Polygon را از مسیر : Arc Toolbox/Data Management tools/ Features باز کنید.در پنجره Input Feature ،لایه خود را وارد کنید و در ادامه مسیر ذخیره فایل خروجی را تعیین کنید و OK کنید.جدول توصیفی لایه تولید شده را باز کنید.همانطور که مشاهده میکنید تعداد عوارض از 8 پلی گون به 28 خط تبدیل شده و همچنین تمام فیلدهای لایه قبلی حذف شده و به جای آن دو فیلد جدید که اعداد داخل آن مربوط به عوارض سمت چپ و راست خطوط است،ساخته شده است.

16

ترتیبی که سایت تخصصی جی.آی.اس برای مطالعه سری جعبه ابزار Data Management پیشنهاد می کند:

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *