آموزش ابزار طبقه بندی Slice در آرک جی.آی.اس

یکی دیگر از روش های ارزش دهی مجدد یا طبقه بندی رسترها،روش Slice است.

لایه رستری خود را در Arc Map باز کنید.جعبه ابزار Slice را از مسیر :Arc Toolbox/3D Analyst tools/ Raster Reclass باز کنید.در Input Raster لایه رستری را معرفی کنید و مسیر ذخیره فایل رستری را تعیین کنید.در پنجره Output Zone Number of تعداد طبقات لایه خروجی مشخص میشود.عدد 4 رابرای این پنجره انتخاب کنید.در پنجره Slice method سه متد وجود دارد.دو متد آن در جعبه ابزار Reclassify توضیح داده شد. متد Equal_Area نیز برای تشکیل تعداد طبقات با مساحت هایی یک اندازه به کار میرود.بطوری که طبقات در برگیرنده مساحت های مساوی هستند.در این پنجره متد Equal_Interval را انتخاب کنید.پنجره بعدی مربوط به تشکیل حداقل تعداد طبقات است که بصورت پیش فرض 1 طبقه را کمترین ارزش ممکن میداند.بعد از انجام تنظیمات OK کنید.این کار را با تعیین همان 4 طبقه ،برای دو روش دیگر نیز انجام دهید و نتایج آنرا با هم مقایسه کنید.

50

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *