آموزش تصویری ابزار های Arc Toolbox – بخش ششم

آرک تولباکس Arc ToolBox دارای 18 جعبه ابزار و 90 مجموعه ابزار است که به وسیله آنها قریب به 600 ابزار سیستمی و نیز ابزارهای سفارشی کاربر طبقه بندی شده است.

در این بخش فهرستی از مجموعه ابزار های ArcToolbox و اطلاعاتی در خصوص تعدادی از ابزار های مهم ارائه می شود.

01_thumb1_thumb_thumb

 

جعبه ابزار Spatial Statistics

10_thumb1

 

ابزارهای مجموعه ابزار Measuring Geographic Distributions

34

Central Feature

تعیین مرکزی ترین عارضه

35

Directional Distribution

تعیین این که پراکندگی عوارض ، روند جهت داری را نشان می دهد؟

36

Linear Directional Mean

تعیین جهت اصلی در مجموعه ای از خطوط

37

Mean Center

تعیین نقطه مرکزی مجموعه ای از عوارض

38

Standard Distance

(ترسیم دایره ای در مرکز تراکم عوارض و شعاع استانداردی که معرف درجه استاندارد پراکندگی از مرکز است)

 

ابزارهای مجموعه ابزار Modeling Spatial Relationships

39

Geographically Weighted Regression

رگرسیون فضایی موزون

40

Generate Spatial Weights Matrix

ایجاد ماتریس وزن فضایی در دیتاست که روابط بین عوارض مختلف را تعیین می کند

41

Generate Network Spatial Weights

ایجاد ماتریس وزن فضایی در شبکه که روابط بین نقاط مختلف را تعیین می کند

42

Ordinary Least Squares

رگرسیون خطی حداقل مربعات

 

ابزارهای مجموعه ابزار Utilities Toolset

43

Export Feature Attribute to ASCII

44

Calculate Areas

45

Collect Events

46

Calculate Distance Band from Neighbor Count

47

Convert Spatial Weights Matrix to Table

 

 

نویسنده: مرتضی حیدریان نجفی

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *