آموزش تصویری ابزار های Arc Toolbox – بخش ششم

آرک تولباکس Arc ToolBox دارای 18 جعبه ابزار و 90 مجموعه ابزار است که به وسیله آنها قریب به 600 ابزار سیستمی و نیز ابزارهای سفارشی کاربر طبقه بندی شده است.

در این بخش فهرستی از مجموعه ابزار های ArcToolbox و اطلاعاتی در خصوص تعدادی از ابزار های مهم ارائه می شود.

01 thumb1 thumb thumb thumb1 آموزش تصویری ابزار های Arc Toolbox  بخش ششم

 

جعبه ابزار Spatial Statistics

10 thumb1 thumb آموزش تصویری ابزار های Arc Toolbox  بخش ششم

 

ابزارهای مجموعه ابزار Measuring Geographic Distributions

34 thumb آموزش تصویری ابزار های Arc Toolbox  بخش ششم

Central Feature

تعیین مرکزی ترین عارضه

35 thumb آموزش تصویری ابزار های Arc Toolbox  بخش ششم

Directional Distribution

تعیین این که پراکندگی عوارض ، روند جهت داری را نشان می دهد؟

36 thumb آموزش تصویری ابزار های Arc Toolbox  بخش ششم

Linear Directional Mean

تعیین جهت اصلی در مجموعه ای از خطوط

37 thumb آموزش تصویری ابزار های Arc Toolbox  بخش ششم

Mean Center

تعیین نقطه مرکزی مجموعه ای از عوارض

38 thumb آموزش تصویری ابزار های Arc Toolbox  بخش ششم

Standard Distance

(ترسیم دایره ای در مرکز تراکم عوارض و شعاع استانداردی که معرف درجه استاندارد پراکندگی از مرکز است)

 

ابزارهای مجموعه ابزار Modeling Spatial Relationships

39 thumb آموزش تصویری ابزار های Arc Toolbox  بخش ششم

Geographically Weighted Regression

رگرسیون فضایی موزون

40 thumb آموزش تصویری ابزار های Arc Toolbox  بخش ششم

Generate Spatial Weights Matrix

ایجاد ماتریس وزن فضایی در دیتاست که روابط بین عوارض مختلف را تعیین می کند

41 thumb آموزش تصویری ابزار های Arc Toolbox  بخش ششم

Generate Network Spatial Weights

ایجاد ماتریس وزن فضایی در شبکه که روابط بین نقاط مختلف را تعیین می کند

42 thumb آموزش تصویری ابزار های Arc Toolbox  بخش ششم

Ordinary Least Squares

رگرسیون خطی حداقل مربعات

 

ابزارهای مجموعه ابزار Utilities Toolset

43 thumb آموزش تصویری ابزار های Arc Toolbox  بخش ششم

Export Feature Attribute to ASCII

44 thumb آموزش تصویری ابزار های Arc Toolbox  بخش ششم

Calculate Areas

45 thumb آموزش تصویری ابزار های Arc Toolbox  بخش ششم

Collect Events

46 thumb آموزش تصویری ابزار های Arc Toolbox  بخش ششم

Calculate Distance Band from Neighbor Count

47 thumb آموزش تصویری ابزار های Arc Toolbox  بخش ششم

Convert Spatial Weights Matrix to Table

 

 

نویسنده: مرتضی حیدریان نجفی

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پرسش پاسخ پزشکی مرکز مشاوره اروميه